Poniedziałek, 18 grudnia 2017r.

Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Strona główna / Gmina wiejska Lubań / Przebudowa drogi w Pisarzowicach

Gmina Lubań

Przebudowa drogi w Pisarzowicach

Foto: UG Lubań

Gmina Lubań zakończyła realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach". W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań dokonała przebudowy drogi gruntowej na odcinku 549 m.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku odbył się komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, stanowiącymi podstawę odbioru robót, przeprowadzono kontrolę obiektu, dokonując wizji terenowej. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykonane roboty są zgodne ze stanem faktycznym.

Zakres inwestycji obejmował kompleksową przebudowę odcinka drogi o długości 549,0 m i szerokości 3,0m. Wykonano drogę o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszkanki bitumicznej.

Zrealizowane przedsięwzięcie zostało wykonane dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 221 662,00 zł - udział przyznanej dotacji to 113 400,00 zł.

Podstawowym celem zadania, oprócz poprawy cech użytkowych drogi, było usprawnienie komunikacji do pól dla rolników prowadzących w tym miejscu gospodarstwa rolne.

Autor: UG Lubań
comments powered by Disqus