Poniedziałek, 22 stycznia 2018r.

Imieniny: Anastazego, Wincentego

Strona główna / Miasto / Ćwierć miliona dotacji na Dom Solny

Ćwierć miliona dotacji na Dom Solny

Foto: luban.pl

Samorząd miasta w 2016 r. złożył do MKiDN wniosek o dofinansowanie prac zabezpieczających jeden z najstarszych lubańskich zabytków. Zgodnie z opublikowaną listą dotacja zostanie przyznana.

Dotacja w wysokości 250 tys. złotych została przyznana w ramach priorytetu „Ochrona zabytków”. Jego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W pierwszym naborze w roku 2017 zgłoszono ponad 1800 zabytków. Mniej więcej jednej czwartej wniosków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie.

Wniosek obejmuje przeprowadzenie prac zabezpieczających Dom Solny przed zniszczeniem. Zanim to nastąpi, musi zostać podpisana umowa oraz trzeba będzie określić wysokość środków, które zostaną zaangażowane z budżetu miasta. Na początek samorząd zleci wykonanie kompleksowej dokumentacji. Przez lata pojawiały się różne koncepcje na zagospodarowanie tego pochodzącego z I połowy XVI wieku zabytku. Przede wszystkim wymagał on jednak doraźnych prac, które pozwolą go utrzymać w nienaruszonym stanie.

- Trzeba wiedzieć, że remonty miejskich zabytków są kosztowne – mówi burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński. - Częstokroć koszt przeprowadzenia podstawowych prac przekracza koszt zbudowania i wyposażenia jakiegoś nowego obiektu. Dlatego samorządy ubiegają się o dofinansowania. Cieszę się, że efektem naszych starań są środki na zabezpieczenie Domu Solnego. To nie wszystko, co będziemy realizować w dziedzinie ochrony zabytków w tym roku. Znamy już wyniki przeglądu Wieży Brackiej i niebawem zaproponujemy radnym do akceptacji szczegółowy plan dość rozległego remontu. Zlecimy też opracowanie szczegółowej dokumentacji Wieży Trynitarskiej i będziemy nadal się starać o dofinansowanie również i na ten zabytek. Oprócz tego w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę 50 tys. na eksplorację sztolni na Kamiennej Górze.

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus