Niedziela, 18 lutego 2018r.

Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana

Strona główna / Miasto / Ocena potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego

Ankieta dla mieszkańców Lubania

Ocena potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego

Foto: pixabay.com

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej oceny potrzeb mieszkańców Lubania w zakresie zdrowia psychicznego przygotowanej na potrzeby sporządzenia strategii ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Miejskiej Lubań.

Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia, korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, poczucie bezpieczeństwa - to cele tworzonego programu. Przełożą się one na podjęcie konkretnych działań, które zapewnią różne formy pomocy i oparcia społecznego niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Punktem wyjścia dla opracowywanych działań będą między innymi wyniki badania ankietowego.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą jedynie do celów badawczych. Link do ankiety:

https://goo.gl/forms/uQaPr8LKJz7rJ3Fl1

Zdrowie psychiczne to nie tylko dobry stan fizyczny, psychiczny czy społeczny człowieka, ale także harmonia w różnych sferach życia. Osoba zdrowa psychicznie to osoba zaradna, zdolna do działania, potrafi sobie radzić z trudnościami, utrzymuje poprawne stosunki międzyludzkie, akceptuje to, co przynosi życie oraz umie podejmować decyzję.

Strategię Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2022 na zlecenie Gminy Miejskiej Lubań przygotowuje firma Chilico-Karolina Sobczyk z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Do przygotowania Strategii przystąpiono mając na uwadze założenia Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus