Poniedziałek, 18 grudnia 2017r.

Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Strona główna / Powiat / Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Powiat Lubań

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Foto: Powiat Lubań

W dniach 18 – 20 października w Strasbourgu odbyła się 33 Sesja Plenarna Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Kongres jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. W sesji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Walery Czarnecki – Starosta Lubański reprezentował Polskę.

Starosta Lubański jest członkiem Izby Władz Lokalnych w Strasburgu. Kongres reprezentuje CLRAE i skupia przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentujących łącznie ponad 200 tysięcy samorządów z krajów członkowskich Rady Europy.

Obecnie Kongres liczy 648 członków – 324 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 324 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Obecnie Polsce przysługuje 12 miejsce. Reprezentanci, którzy zasiadają w Kongresie muszą posiadać mandat z wyborów regionalnych lub lokalnych. Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Zadaniem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest propagowanie demokracji lokalnej.

Działalność Kongresu jest bardzo szeroka i wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące. Niemniej jednak do najważniejszych zadań CLARE należy doradzanie Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy we wszystkich aspektach związanych z polityka lokalną i regionalną. Podejmowanie działań w celu zapewnienia udziału społeczności lokalnych i regionalnych w realizacji idei zjednoczonej Europy. Przedkładanie Komitetowi Ministrów Rady Europy propozycji promujących samorządność lokalną i regionalną.

Promowanie zagranicznej współpracy społeczności lokalnych i regionalnych oraz ścisła współpraca z Komitetem Regionów Unii Europejskiej w celu zapewnienia komplementarności ich działań.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus