Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / 997 / Pobił i groził śmiercią - ciąg dalszy

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Pobił i groził śmiercią - ciąg dalszy

Pobił i groził śmiercią - ciąg dalszy

Jest dalszy ciag sprawy, o której w swoim komunikacie prasowym niedawno informowała jeleniogórska prokuratura. Sąd Rejonowy w Lubaniu zastosował wobec mężczyzny, który pod groźbą śmierci usiłował wymusić oddanie 40 000 zł, areszt na trzy miesiące z możliwością zamiany na poręczenie majątkowe. Nie zgodziła się z tym Prokuratura Rejonowa w Lubaniu.

W dniu 8 listopada 2017 roku, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uwzględnił zażalenie Prokuratora Rejonowego w Lubaniu na postanowienie tamtejszego Sądu Rejonowego, którym wobec Grzegorza W. – sprawcy usiłowania wymuszenia rozbójniczego i innych przestępstw, zastosowany został areszt kaucyjny i orzekł o zastosowaniu wobec wymienionego podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, zgodnie z wnioskiem Prokuratury.

O sprawie informowaliśmy w komunikacie prasowym z dnia 24 października 2017 roku.

Postępowanie dotyczy prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Lubaniu śledztwa przeciwko Grzegorzowi W., podejrzanemu o to, że w dniu 14 października 2017 roku w miejscowości Olszyna i w lesie w pobliżu miejscowości Krzewie Małe i Grodnica w powiecie lubańskim, grożąc pozbawieniem życia, posługując się nożem, kijem bejsbolowym oraz przedmiotem o wyglądzie broni palnej, a także zadając pokrzywdzonemu szereg uderzeń po głowie i całym ciele, usiłował doprowadzić go do przekazania mu pieniędzy w kwocie 40.000 zł, które miały stanowić rekompensatę za zniszczone automaty do gier hazardowych. Sprawca nie osiągnął swojego celu z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego, jednakże w wyniku zadanych uderzeń, spowodował u niego obrażenia ciała między innymi w postaci dwustronnego złamania żuchwy z przemieszczeniem, skutkujące naruszeniem czynności jego ciała na okres powyżej dni 7. Ponadto, tego samego dnia, podejrzany groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, w przypadku zgłoszenia na Policję o popełnionym na jego szkodę wymuszeniu rozbójniczym i uszkodzeniu ciała.

Niedługo po zdarzeniu, podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, gdzie ogłoszono mu zarzuty popełnienia przestępstw z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz z art. 245 kk.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z podejrzanym, Prokurator Rejonowy w Lubaniu skierował do Sądu Rejonowego w Lubaniu wniosek o zastosowanie wobec Grzegorza W. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

Początkowo, po skierowaniu przez Prokuratora Rejonowego w Lubaniu wniosku o zastosowanie wobec wymienionego podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, postanowieniem z dnia 23 października 2017 roku, Sąd Rejonowy w Lubaniu uwzględnił wniosek prokuratora, jednak z zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe z chwilą wpłacenia przez podejrzanego kwoty 30.000 zł. Powyższe skutkowało zwolnieniem podejrzanego po wpłaceniu kwoty poręczenia.

Prokurator Rejonowy w Lubaniu zakwestionował decyzję Sądu Rejonowego w Lubaniu i skierował zażalenie do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, domagając się zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy bez możliwości jego zamiany na poręczenie majątkowe.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sprawcy do chwili obecnej, nie zatrzymano w celu osadzenia w Areszcie Śledczym.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do dziesięciu lat. Czyn z art. 245 kk, polegający na bezprawnym wywieraniu wpływu na świadka, zagrożony jest natomiast karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Autor: Prokurator Tomasz Czułowski
comments powered by Disqus