Czwartek, 16 sierpnia 2018r.

Imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

Strona główna / 997 / Policyjna współpraca na polsko - czeskim pograniczu

Policyjna współpraca na polsko - czeskim pograniczu

Policyjna współpraca na polsko - czeskim pograniczu

Foto: KWP we Wrocławiu

Polscy i czescy policjanci przygotowują wspólny projekt, który zakłada wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia zgrywające w przypadkach poszukiwania osób zagubionych na terenach leśnych i górskich. W projekt zaangażowana została również KPP w Lubaniu.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania nowego mikroprojektu na pograniczu polsko-czeskim. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Andrzej Łuczyszyn i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ekonomicznych w Libercu - plk. Ing. Vladimir Libnar, którzy podpisali Porozumienie o współpracy w ramach mikroprojektu przeznaczonego do realizacji ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Celem porozumienia jest realizacja mikroprojektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim.

Spotkanie było poświęcone przygotowaniu wspólnego wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, omówieniu konkretnych działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, podziału zadań pomiędzy partnerów i ustalenie budżetu projektu.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń m. in. w zakresie poszukiwania osób zagubionych na terenach leśnych i górskich, realizację wspólnych szkoleń, w tym specjalistycznego szkolenia językowego, ćwiczeń zgrywających, wydanie dwujęzycznej broszury informującej o sposobie zachowania się w przypadku zagubienia przez mieszkańca, turystę pogranicza .

W realizację projektu po stronie polskiej będą zaangażowane następujące jednostki: KWP we Wrocławiu, KPP w Zgorzelcu, KPP w Lubaniu, KPP w Złotoryi, KPP w Bolesławcu i KPP w Lwówku Śląskim po stronie czeskiej Komenda Wojewódzka Policji w Libercu.

W spotkaniu uczestniczyli po stronie czeskiej: JUDr. Daniel Hořejší - kierownik wydziału ds. projektów KWP w Libercu, Ing. Lucie Ducháčková – OSČ KŘP LK - specjalista ds. projektów KWP w Libercu, nprap. Martin BARTOŠ, po stronie polskiej nadkom. Eliza Ściborska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu i Pani Violetta Bąkowska.

Jest to kolejna wspólna inicjatywa na pograniczu polsko-czeskim. W marcu 2018 r. zakończono realizację wspólnego mikroprojektu pn. Razem dla bezpieczeństw, a obecnie realizowany jest projekt flagowy Drugstop.

Autor: nadkom. Krzysztof Zaporowski
comments powered by Disqus