Poniedziałek, 21 maja 2018r.

Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

Strona główna / Gmina wiejska Lubań / Remont drogi w Kościelniku

Jeszcze w tym roku

Remont drogi w Kościelniku

Remont drogi w Kościelniku

Zdjęcie ilustracyjne

Foto: eLuban.pl

Jeszcze w tym roku Gmina Lubań wykona przebudowę dwustumetrowego odcinka drogi w Kościelniku, zniszczonego podczas powodzi w 2013 roku.

Dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 169 000 zł Gmina Lubań wykona odbudowę drogi dz. nr 202/1 w Kościelniku na odcinku 200 m.

To już kolejne w tym roku wsparcie finansowe z budżetu państwa, jakie trafia do gminy Lubań. To dobra wiadomość, bo kwota przypisana w Promesie dla Gminy Lubań stanowi aż 80% wartości zaplanowanych prac. Dzięki dotacji i niewielkim wkładem własnym na poziomie 20% wartości zadania poprawimy znacznie infrastrukturę drogową w zakresie bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego na terenie gminy. Mam nadzieję, że szybko uda nam się przystąpić do prac, zwłaszcza, że wykonanie zadania musi nastąpić do końca bieżącego roku - podkreśla wójt, Zbigniew Hercuń.

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: rozbiórka, korytowanie, przygotowanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane cementem gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca – beton asfaltowy, warstwa ścierna gr. 4 cm.

Autor: red./GL
comments powered by Disqus