Wtorek, 20 marca 2018r.

Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

Strona główna / Gospodarka / Podatki w górę

Najwyższy wzrost dotyczy przedsiębiorców

Podatki w górę

Podatki w górę

Foto: eLuban.pl

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Lubań, radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. W efekcie wysokość podatków w Lubaniu to maksymalne stawki dopuszczone w roku 2018 przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Od lat lubańscy radni jesienią waloryzują stawki podatków od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Lubań. W roku 2018 podatki pójdą w górę dokładnie o 1,9%. To dokładnie tyle ile wynosi różnica między cenami towarów i usług w I półroczu roku 2016 do półrocza roku 2017.

Stawki podatków w Lubaniu wynikają wprost z górnych dopuszczalnych granic ustalanych co roku przez Ministra właściwego do spraw finansów.

Istotne jest, że ministerstwo wskazuje górne granice a nie ostateczną wysokość podatków. Ostatnie słowo należy do Rady Miasta, która odpowiednią uchwałą ustala wysokość lokalnych podatków. W Lubaniu jest to najwyższa z możliwych stawek.

Niektóre samorządy w celu pobudzenia gospodarki, czy to poprzez przyciągnięcie inwestorów czy samych mieszkańców, stosują niższe stawki podatków. Dlaczego takich praktyk nie stosuje się w Lubaniu, podczas komisji Rewizyjnej wyjaśniał jej członkom skarbnik lubańskiego samorządu, Marian Zwierzański.

Podobne stawki podatków stosowane są w Lubaniu od niepamiętnych czasów i zdaje to egzamin. Jeżeli przedsiębiorca ma kłopoty, lepszym rozwiązaniem jest pomoc indywidualna. Zwalnianie wszystkich z podatków po prostu jest bez sensu. – tłumaczył Marian Zwierzański. - Te gminy, które obniżyły maksymalne stawki o 50%, bo tyle można, straciły ogromne pieniądze jeśli chodzi o dochody, to po pierwsze. Druga sprawa to Minister Finansów od razu obciął im subwencję, bo według ministerstwa skoro obniża się podatki świadczy to o bogactwie.

Skarbnik przekonywał, że lepszą metodą są indywidualne zwolnienia, podobnie jak robią to państwowe agencje. Zwolnienia są przydzielane konkretnym przedsiębiorcom na z góry określony czas, zależnie od tego ile chce zainwestować przedsiębiorca. - To zdaje egzamin, zobaczcie w strefach świetnie to się spisuje - przekonywał skarbnik.

Jedyne zwolnienie z podatku od gruntów i nieruchomości w roku 2018 dotyczy cmentarzy komunalnych, zarządzanych przez miejską spółkę ZGiUK. Wprowadzone zwolnienie dotyczy: „… grunty zajęte pod cmentarze, budowle zlokalizowane w granicach cmentarzy, budynki zlokalizowane w granicach cmentarzy zwiazane z prowadzeniem działalności cmentarnej. Wprowadzenie zwolnienia nie zakłóca konkurencji na rynku lokalnym. Utrzymanie powyższego zwolnienia w podatku od nieruchomości ma na celu nie podnoszenie ogólnych kosztów funkcjonowania cmentarzy o koszty związane z podatkiem od nieruchomości.” - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

W tym samym uzasadnieniu znajdujemy klauzulę mówiącą o pomocy przedsiębiorcom, o której wspominał skarbnik. „… W roku 2018, podobnie jak w zeszłych latach istnieje możliwość udzielenia pomocy w regulowaniu zobowiązań podatkowych, przez Burmistrza Miasta – osobom fizycznym lub prawnym– w formie umorzenia, odroczenia i rozłożenia zobowiązań na raty, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”

W trakcie głosowania uchwały podnoszacej podatki jedynym radnym, który głosował przeciwko, był Henryk Wójcik. - Jeżeli chodzi o podatki nie widzę tu polityki fiskalnej w kierunku ożywienia gospodarczego miasta - uzasadniał swoją decyzję radny.

Poniżej przedstawiamy stawki podatków, które będą obowiązywały w roku 2018.


Autor: red.
comments powered by Disqus