Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Komunikacja / Pociągiem z Jeleniej Góry przez Wleń, Lwówek Śl. do Złotoryi w 2021 roku?

Pociągiem z Jeleniej Góry przez Wleń, Lwówek Śl. do Złotoryi w 2021 roku?

Pociągiem z Jeleniej Góry przez Wleń, Lwówek Śl. do Złotoryi w 2021 roku?

Foto: lwowecki.info

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ukazał się do konsultacji społecznych „Projekt aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020”.

Ten ważny dokument strategiczny wśród inwestycji kolejowych ma zakładać modernizację linii kolejowej 284 na odcinku Legnica – Jerzmanice-Zdrój, odbudowę na odcinku Jerzmanice-Zdrój – Lwówek Śląski oraz modernizację linii kolejowej nr 283 na odcinku Lwówek Śląski – Jelenia Góra.

Projekt uzyskał drugą lokatę pod względem liczby punktow. Więcej punktów uzyskała tylko inwestycja zakładająca modernizację linii kolejowej nr 285. Oceniano między innymi kryterium ludności, położenia, skrócenia czasu dojazdu do miejscowości regionalnych i subregionalnych, zwiększenia prędkości.

W dokumencie znajdujemy szczegółowe informacje dotyczące fragmentu szlaku kolejowego od Złotoryi do Jeleniej Góry. Do końca 2019 roku ma zostać uzyskana decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę, w I kwartale przygotowane studium wykonalności, w II kwartale 2020 roku planowany jest przetarg, a w III kwartale 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych.

Prace na 60 km linii kolejowych zostały wstępnie oszacowane na 65 mln złotych, z czego dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 miałoby wynieść 45 mln złotych. Nie jest planowane ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT AJ.

Inwestycja umożliwiłaby uruchomienie najkrótszego możliwego do uzyskania połączenia kolejowego z Legnicy do Jeleniej Góry (81 km).

Konsultacje zakończą się 28 listopada 2017 r. Projekt dokumentu został przygotowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Uwagi i wnioski do projektu powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres korespondencyjny oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
Na piśmie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław (osobiście lub listownie).

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres [email protected] Ustnie do protokołu w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Wiecej informacji na stronach UMWD

Autor: lwowecki.info
comments powered by Disqus