Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Leśna / Debata społeczna w Leśnej

Policja informuje

Debata społeczna w Leśnej

Debata społeczna w Leśnej

Foto: KPP Lubań

W dniu 07 grudnia 2016 r. w Leśnej w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu. Debata poświęcona została tematyce związanej z głównymi kategoriami przestępstw wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i rodzinnych ogrodów działkowych w Leśnej.

07 grudnia 2016 r. w godz. 16:00 – 18:00, w Leśnej w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu pt. „Kradzieże, włamania i dewastacje mienia jako wiodące kategorie przestępczości na terenie Leśnej wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i rodzinnych ogrodów działkowych”.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Norbert Kurenda, Komendant Komisariatu Policji w Leśnej podinsp. Ryszard Podbucki, Burmistrz Leśnej- Pan Mirosław Markiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnej- Pan Stanisław Marczyński, radni Miasta Leśna, sołtysi, prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Leśnej, zarządcy i przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i administracji mieszkań komunalnych.

Na spotkanie przybyli także zainteresowani mieszkańcy Leśnej, którzy z uwagą wysłuchali wystąpienia Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, a następnie prezentacji Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej podinsp. Ryszarda Podbuckiego zawierającej istotne informacje nt. celu i tematu debaty, charakterystyki struktury organizacyjnej Komisariatu Policji w Leśnej oraz nt. głównych obszarów zagrożeń na terenie miasta i sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom, podejmowanych przez Policję.

Istotną część debaty stanowiły zapytania i wystąpienia zgromadzonych gości. Na zakończenie debaty poproszono uczestników o wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety wraz z wnioskami z podjętej dyskusji wykorzystane zostaną w celu wypracowania wspólnych metod działania, które pozwolą ograniczyć występujące na terenie miasta Leśnej zagrożenia.

Wszystkim, którzy przybyli na debatę i wzięli w niej czynny udział – dziękujemy.

Autor: st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
comments powered by Disqus