Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Leśna / Budżet na rok 2017 przyjęty

Jakich inwestycji mogą oczekiwać mieszkańcy Miasta i Gminy Leśna w roku 2017.

Budżet na rok 2017 przyjęty

Budżet na rok 2017 przyjęty

Foto: eLuban.pl

Jeżeli uda się zrealizować zakładane na 2017 rok plany inwestycyjne gmina Leśna stanie się jasnym punktem na nocnej mapie Polski. W uchwalonym, tuż przed świętami, budżecie na rok 2017 założono kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego w całej gminie na nowoczesne lampy LED i zamontowanie 450 dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy.

Plan dochodów i wydatków to najważniejsza uchwała w roku głosowana przez radnych. Stanowić ona będzie podstawę gospodarki finansowej gminy w ciągu roku. W roku 2017 budżet gminy Leśna po stronie dochodów zamknie się w kwocie 36,1 mln zł. Natomiast po stronie wydatków zamknie się kwotą 35,3 mln zł. Przychody to 117 tys, rozchody to 900 tys. Dług gminy na koniec 2017 roku wyniesie 4,6 mln zł co stanowi 12% dochodów. Nadwyżka to 782 tys. Rezerwy to niemal 1,2 mln zł.

Budżet w tej formie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zgłaszając jedynie kilka uwag formalnych, dotyczyły one paru kwot ujętych w innych pozycjach niż oczekiwało RIO.

O wiele więcej poprawek do budżetu zgłaszali opozycyjni radni. W większości dotyczyły one zamontowania dodatkowych punktów świetlnych na teranie gminy oraz modernizacji placu targowego w Pobiednej. Jednak w całości zostały one uznane za bezzasadne i ostatecznie odrzucone.

Ponadto opozycja usiłowała w trakcie sesji odczytać opinię o projekcie budżetu na rok 2017 na co z przyczyn formalnych nie zgodził się Przewodniczący Rady Stanisław Marczyński.

- Zgłaszanie przez burmistrza w ciągu roku takiej ilości zmian i poprawek do budżetu świadczy o niewiarygodności tego dokumentu i błędach popełnianych przy jego opracowywaniu. - powiedział nam Walter Straszak, który był przewodniczącym rady miejskiej w poprzedniej kadencji.

W opinii radni zawarli szereg wątpliwości sprowadzających się do stwierdzenia: „ Naszym zdaniem ten budżet nie zapewnia rozwoju gminy na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców, jest zachowawczym, jest budżetem na przetrwanie”. Dlatego też opozycyjni radni zdecydowali głosować przeciwko przyjęciu budżetu w proponowanej formie.

Ostatecznie podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia, radni miasta i gminy Leśna przyjęli uchwalę budżetową głosami koalicji zgromadzonej wokół burmistrza Mirosława Markiewicza.

- Cieszę się, że budżet nie został przyjęty jednomyślnie, kiedyś funkcjonowało takie powiedzenie ”Tam gdzie jest jednomyślność, tam jest bezmyślność”. Opozycja jest od tego, aby krytykować, tylko, że opozycja nie daje żadnych propozycji na stabilizację budżetu – mówił nam po sesji burmistrz Mirosław Markiewicz. - Takiego budżetu nie da się ustabilizować, nie jestem burmistrzem pierwszą kadencję. Każdy pojawiający się pieniądz w formie dotacji wymaga zmiany w budżecie. Nie sądzę, że ilość zmian w budżecie świadczy o jego jakości. Bardzo się cieszę, że budżet, który uchwaliliśmy na rok 2017 jest budżetem zrównoważonym, ponieważ po stronie dochodów mamy 36,1 mln zł a po stronie wydatków 35,3 mln. Także równowaga jest. Mógłbym się martwić gdybym nie potrafił tego budżetu dopiąć. Co do oczekiwań społecznych przytoczę ciekawostkę. Do budżetu na rok 2017 z rożnych źródeł czyli od radnych, od sołtysów, od moich referatów merytorycznych i od grup społecznych, wpłynęło wniosków na około 80 mln zł. Budżet po stronie dochodów to zaledwie 36 mln. Także potrzeb na realizację różnych wniosków jest co niemiara i trzeba wybierać – mówił burmistrz.

Zapytaliśmy burmistrza jakich inwestycji mogą oczekiwać mieszkańcy miasta i gminy Leśna w roku 2017.

"W tej chwili rozmawiamy w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. Będzie to najważniejsza i bardzo istotna inwestycja dla lokalnej społeczności. Do wymiany opraw na nowoczesne energooszczędne przeznaczonych jest ponad 900 punktów, a do postawienia nowych jest około 450 . Wynika to z audytu jaki przeprowadziliśmy. Jestem tu zdeterminowany, aby wykonać to zadanie w całości, aby nie powodować rozdźwięku społecznego, dlaczego tu zrobiono latarnie, a gdzie indziej nie. Dlatego jeśli będzie taka potrzeba jestem gotów zaproponować radzie wyemitowanie kolejnych obligacji na realizację tego zadania. Koszt zadania to około 2mln zł za nowe punkty. Wymiana opraw na energooszczędne powinna spłacać się z oszczędności wynikających z mniejszego zużycia energii. To jest najważniejsze zadanie, które stawiam sobie w przyszłym roku. Chciałbym aby w 2107 zadanie zostało zrealizowane w całości, a jeżeli się nie uda to przynajmniej w znacznej części.

Jeśli chodzi o samo miasto Leśna pracujemy obecnie nad rewitalizacją parku przy Mauzoleum Wolerów w Smolniku. Dzięki współpracy z lokalną grupą działania – Porozumienie Izerskie mamy zarezerwowaną kwotę 300 tys zł na rewitalizację parku. Park jest już zinwentaryzowany i obecnie przystępujemy do sporządzania projektu. Myślę, że te prace w przyszłym roku się zaczną i możliwe, że trwać będą jeszcze w roku następnym.

Innym istotnym zadaniem ułatwiającym życie mieszkańcom Leśnej oraz gościom nas odwiedzającym będzie budowa parkingu przy ul. Ogrodowej. Miejsc do parkowania dramatycznie brakuje w każdym mieście i my również dotkliwie odczuwamy ten problem. Myślę że parking ten w dużej mierze rozwiąże problem parkowania. Jesteśmy na etapie uzgadniania z konserwatorem zabytków drugiego zdecydowanie mniejszego parkingu między ul. Świerczewskiego a Kochanowskiego.

Kolejną sprawą ułatwiającą życie mieszkańcom jest porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei i współfinansowanie budowy chodników przy ulicy Żeromskiego. Od krzyżówki z ulicą Ogrodową do Smolnika i ul. Osiedle od rozjazdu na Czochę, Świecie do boiska Kajak Polo. Ma to związek z modernizacją dróg wojewódzkich, które prowadzi DSDiK w ramach projektu Zamek Frydland – Zamek Czocha. Jest wstępna zgoda zarządu DSDiK więc myślę, że ten projekt przejdzie.

Istotną sprawą jest poprawa bezpieczeństwa w gminie. Przy współpracy z innymi gminami, którym przewodzi gmina Świdnicka mam zapewnienie, że otrzymamy grant na pozyskanie lekkiego samochodu strażackiego. Na ten cel również otrzymaliśmy dofinansowanie.

Drogi w gminie są naszym oczkiem w głowie. W mijającym roku nie otrzymaliśmy dotacji na usuwanie skutków powodziowych w przypadku kilku dróg. W roku nadchodzącym będziemy starali się te środki pozyskać i zrobić drogi do Janówki, kilka dróg w Grabiszycach, drogę w Stankowicach. Łącznik pomiędzy Złotym Potokiem a Zaciszem. Droga w Kościelniku biegnąca wzdłuż torów za restauracją. Może to nie są wielkie projekty, ale jest ich sporo. Jeżeli tylko pozyskamy dofinansowanie będziemy je realizowali.

Złożyliśmy też wniosek do Regionalnego Programy Operacyjnego na dofinansowanie remontu ratusza w Leśnej. Możliwe, że pozytywną decyzję otrzymamy jeszcze w tym roku, wykonanie byłoby już w roku przyszłym. Ratusz jest wizytówką każdego miasta, dlatego zależy nam, aby ta inwestycja poszła do przodu.

Kolejnym elementem, który zacznie jakiś proces jest wykonanie projektu pełnowymiarowej hali sportowej pomiędzy budynkami gimnazjum na ul. Kościuszki. Mamy w budżecie zarezerwowane środki na ten cel. Ta halka, którą mamy przy Szkole Podstawowej w Smolniku jest niewystarczająca i dalece odbiega od oczekiwań klubów sportowych, szkół i mieszkańców, którzy chcieliby gdzieś poćwiczyć.

Nasze zamierzenia, które chcemy przeprowadzić nie do końca znalazły odzwierciedlenie w uchwale budżetowej. Jest to uzależnione od tego jak przyjęte zostaną składane przez nas wnioski o dofinansowanie. Niemniej jestem przekonany, że rok 2017 będzie niezłym dla miasta i gminy Leśna - podsumował Mirosław Markiewicz.

Autor: red.
comments powered by Disqus