Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Leśna / Nowi Komendanci Komisariatu Policji w Leśnej

Po raz pierwszy w leśniańskiej komendzie - kobieta Zastępcą Komendanta

Nowi Komendanci Komisariatu Policji w Leśnej

Nowi Komendanci Komisariatu Policji w Leśnej

Foto: KPP Lubań

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu – mł. insp. Norbert Kurenda, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej kom. Piotrowi Pietrykowskiemu oraz jego zastępcy nadkom. Agacie Sekule. Ponadto zmiany kadrowe dosięgły Komendę Powiatową Policji w Lubaniu, gdzie pełnienie obowiązków służbowych w Referacie Operacyjno- Rozpoznawczym objął podkom. Jacek Jaworski.

Z dniem 01 stycznia 2017 roku mł. insp. Norbert Kurenda Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej kom. Piotrowi Pietrykowskiemu, który dotychczas sprawował stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej. Po raz pierwszy w historii leśniańskiej komendy powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta przypadło kobiecie- nadkom. Agatcie Sekule. Pani nadkomisarz od 2003 roku kierowała pracą funkcjonariuszy Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego lubańskiej komendy. Miejsce nadkom. Agaty Sekuły zajął podkom. Jacek Jaworski, który dotychczas pracował w Zespole do Walki z Przestępczością Narkotykową.

Autor: st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
comments powered by Disqus