Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Leśna / "Sołtys Roku Gminy Leśna 2016"

Konkurs

"Sołtys Roku Gminy Leśna 2016"

Foto: elk.gmina.pl/

Sołtysi bywają różni, w większym bądź mniejszym stopniu angażują się w rozwój sołectwa, integrację wioski i rozwój samej gminy. By promować najbardziej aktywnych Burmistrz Leśnej ogłosił konkurs. Już w marcu, spośród zgłoszonych kandydatów, specjalnie powołana Kapituła Konkursowa wybierze „Sołtysa Roku Gminy Leśna 2016”.

Burmistrz Leśnej oraz Komisja Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Leśnej informują, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XX/141/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. Sołtys Roku Gminy Leśna do dnia 28 lutego 2017 r. można zgłaszać kandydatury aktywnych sołtysów działających na terenie naszej gminy.

Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, organizacje pozarządowe (Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich itp. Stowarzyszenia) oraz radni Rady Miejskiej w Leśnej.

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu Gminy Leśna, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.

Kandydat zgłoszony do konkursu „Sołtys Roku Gminy Leśna ” będzie oceniany za pracę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Leśnej lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca tego roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 75 72 11 466) i Biuro Rady Miejskiej w Leśnej (tel. 75 72 42 882).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Autor: Karolina Foltyńska
comments powered by Disqus