Sobota, 24 marca 2018r.

Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Strona główna / Leśna / Nadzwyczajna sesja "oświatowa"

Leśna

Nadzwyczajna sesja "oświatowa"

Nadzwyczajna sesja

Foto: lesna.pl

Dwie uchwały dotyczące gminnej oświaty przegłosowano podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej 16 lutego 2017 roku. Pierwsza uchwała dotyczyła zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach, druga w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uzasadnieniem do likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach była zmniejszająca się liczba uczniów, wysokie koszty kształcenia oraz utrzymanie budynku, który wymaga kosztownego remontu. Według danych obecnie do szkoły uczęszcza 39 uczniów. W 2011 roku było ich 57, a w roku szkolnym 2020/2021 w realnym wariancie będzie to 33 uczniów.

Subwencja oświatowa z budżetu Państwa w 2016 roku pokryła niespełna 23% wydatków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach natomiast brakujące 77% wydatków szkoły finansowane jest z budżetu Gminy Leśna. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat mimo wprowadzanych oszczędności. Z danych wynika, że przeciętny koszt kształcenia ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach wynosi ponad 23 tysiące i jest wyższy o 250% niż koszt kształcenia ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.

Podczas głosowania obecnych było 15 radnych, wykluczona z głosowania była Radna Grabiszyc Grażyna Roob, która jest pracownikiem szkoły. Za likwidacją szkoły było 7 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 1 radny się wstrzymał.

Likwidacja szkoły w Grabiszycach nie utrudni realizacji obowiązku szkolnego uczniom zamieszkałym dotychczas w obwodzie tej placówki i uczniowie z tego rejonu będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Smolniku. Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej.

Kolejna uchwała dotyczyła projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia Szkoła Podstawowa z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową. W związku z tym gminy są zobowiązane do podjęcia uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pierwsza wersja uchwały, która została przygotowana po wstępnych konsultacjach z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty nie spotkała się z aprobatą naszego lokalnego społeczeństwa, rad rodziców, rady pedagogicznej oraz radnych. Niezadowolenie budził zaproponowany podział dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Smolniku, które miały uczyć się w dwóch lokalizacjach – w Smolniku oraz w budynkach obecnego Gimnazjum. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uwzględniając wszystkie uwagi organ prowadzący podjął decyzję o zmianie uzasadnienia uchwały. Przedstawiono kolejny projekt, który przewiduje naukę wszystkich dzieci w klasach I-VIII w SP Smolniku, natomiast w budynku Gimnazjum pozostają do końca sierpnia 2019 roku uczniowie wygaszanych oddziałów gimnazjalnych. W trakcie spotkania z wicekuratorem oświaty 14 lutego2017 roku, uczestnicy spotkania podnieśli kwestię, iż zastosowany zapis mówiący o tym, że decyzja o wykorzystaniu budynków podejmuje dyrektor szkoły nie jest wystarczający. W związku z tym w załączniku nr 3 do projektu uchwały dotyczącym adresów wykreślono zapis zawierający adres obecnego Gimnazjum- ul. Kościuszki 7-9.

Ostateczny projekt uchwały intencyjnej dotyczącej sieci szkół w Gminie Leśna spełnił oczekiwania naszej lokalnej społeczności.

Na mocy podjętej uchwały Gimnazjum w Leśnej zostaje włączone z dniem 01.09.2017 r. do Szkoły Podstawowej w Smolniku. Klasy gimnazjalne będą funkcjonowały do 31.08.2019r. w budynkach przy ul. Kościuszki 7-9, a organizacyjnie będę włączone w strukturę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.

Przy podejmowaniu uchwały głosy rozłożyły się tu następująco: za przyjęciem tej wersji było 8 radnych, natomiast przeciw - 7 radnych.

Autor: lesna.pl
comments powered by Disqus