Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Leśna / Absolutorium dla burmistrza Leśnej

Absolutorium dla burmistrza Leśnej

Absolutorium dla burmistrza Leśnej

Foto: Mirosław Słodziński

W głosowaniu imiennym Rada Miejska w Leśnej udzieliła Mirosławowi Markiewiczowi – burmistrzowi Leśnej absolutorium za wykonanie budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych środków kontroli Rady nad działalnością burmistrza.

Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – burmistrza - w zakresie działalności finansowej gminy. Absolutorium udzielane jest każdego roku. To ważne, bo głosując za, radni decydują czy burmistrz prawidłowo realizuje powierzone mu zadania finansowe. Jeżeli działania byłyby ocenione negatywnie to niejako z automatu w mieście ogłoszone zostałoby referendum w sprawie odwołania burmistrza. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych oraz akceptację podejmowanych przez burmistrza zadań.

Podczas XXXVI sesji w dniu 26 maja 2017 roku radni  zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, informacjami o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przez instytucję kultury. Wysłuchali także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu, którą odczytała zastępca skarbnika, dotyczącą budżetu gminy za 2016 rok. Przedstawiona została również opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnej i opinia RIO dotycząca opinii Komisji Rewizyjnej.

- Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2016 rok. Przedstawione w sprawozdaniu rocznym sporządzonym i przedstawionym radzie miejskiej przez burmistrza Leśnej – można było usłyszeć podczas sesji z ust przewodniczącego komisji rewizyjnej Piotra Hejdy. Podobnie RIO nie dopatrzyła się nieprawidłowości i również ona wydała opinię pozytywną w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Leśnej za rok 2016.

Również radni nie mieli większych zastrzeżeń, bowiem w zaplanowanej dyskusji nad realizacją ubiegłorocznego budżetu głosu nie zabrał żaden z nich. W związku z tym przeprowadzono głosowanie, które na wniosek radnego Marka Kusibaba było imienne. Ostatecznie absolutorium zostało udzielone przy 8 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się”.

Po udzieleniu absolutorium gratulacje Burmistrzowi Leśnej Mirosławowi Markiewiczowi złożyli m.in. radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego  i jednostek organizacyjnych gminy.

Autor: Karolina Foltyńska / red.
comments powered by Disqus