Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Miasto / Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Foto: pixabay.com

W dniu 31 stycznia 2017 roku upływa termin: złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w 2016 roku i opłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol w 2017 roku.

Druk oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miasta Lubań:
1. Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7-mej Dywizji 14 (I piętro, pokój numer 9).
2. Wydział Infrastruktury Społecznej, ul. A. Mickiewicza 6 (II piętro, pokój numer 8).
3. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań: www.luban.pl - (druki do pobrania).

Oświadczenie powyższe można złożyć w Wydziale Infrastruktury Społecznej lub w Biurze Obsługi Interesanta (adres jak wyżej). Opłatę można dokonać w kasie Banku BGŻ Lubań lub na rachunek Urzędu Miasta Lubań: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Lubań 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie zapłaci I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2017 roku, będzie miał możliwość dopełnienia tego obowiązku w ciągu kolejnych 30 dni (najpóźniej do 2 marca 2016 roku) pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 30% opłaty należnej.

Nie złożenie oświadczenia oraz zapłaty I raty za korzystanie z zezwoleń wraz z wymaganą dodatkową opłatą po kolejnym 30 dniowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Inspektor Emilia Werbach - Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6 (II piętro, pokój numer 8) lub pod numerem telefonu: (75) 646 4427.

Autor: luban.pl
comments powered by Disqus