Piątek, 23 marca 2018r.

Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Strona główna / Miasto / Dotacje dla klubów sportowych

Nabór wniosków

Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowych

Foto: ŁCR

O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/88/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 197, poz. 3433), kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Kluby mogą przeznaczyć środki na następujące zadania:
1) realizację miejskich programów szkolenia sportowego,
2) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
3) dofinansowanie pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych
lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie części kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) dofinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) dofinansowanie organizacji obozów sportowych.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku na adres:

Urząd Miasta Lubań,
ul.7 Dywizji 14,
59-800 Lubań
pok. 9 (I piętro – Biuro Obsługi Interesanta);
w godzinach pracy Urzędu.


Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu powinny obejmować działania z terminem realizacji w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wybór wniosków nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.

Załączniki

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus