Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Miasto / Zawód policjant

Spotkanie z maturzystami z lubańskich szkół

Zawód policjant

Zawód policjant

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyło sie spotkanie z maturzystami, podczas którego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zaprezentowali wymogi dotyczące kandydatów do policji oraz możliwości rozwoju i kształcenia się w służbie.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze wywodzący się z pionów prewencji oraz pionu kryminalnego lubańskiej komendy. Przedstawiciel Zespołu Kadr i Szkoleń poinformował o tym, jak przebiega proces rekrutacji i naboru oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy w policji.
Uczestnicząca w spotkaniu młodzież dowiedziała się na czym polega praca poszczególnych pionów lubańskiej komendy oraz jakim sprzętem dysponują np. Nieetatowe Pododziały Prewencji Policji.

PRZYPOMINAMY: SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający z pełni praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;
• ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i w Komedzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).  
Dobór do Policji prowadzi także: Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu tel. 75-722-90-44  st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń 660-402-169

Autor: KPP Lubań
comments powered by Disqus