Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Miasto / Nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubania

Relacja z dyskusji i lista jak głosowali poszczególni radni

Nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubania

Nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubania

Zdjęcia z dyskusji i głosowania nad wnioskiem dot. tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubania

Dziś w trakcie sesji, radni podjęli decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubania księdzu Janowi Lombarskiemu. W naszej sondzie aż 86% czytelników sprzeciwiło się tej nominacji. Radni zdecydowali inaczej.

Dyskusja o podjęciu uchwały o przyznaniu tytułu honorowego obywatela księdzu Lombarskiemu była dość gorąca. Radni argumentowali, że mimo trudnego charakteru miał on wielkie zasługi dla Kościoła i parafian. Może nie będę popularna w tym co powiem, zważywszy na hejt jaki się wylał na portalu eLuban. Do redakcji Ziemi Lubańskiej zadzwoniła pewna Pani, która przekonywała o zasługach księdza. Zasługą księdza Lombarskiego było stworzenie grup parafialnych, remont kościoła św. Trójcy i jego otoczenia, remont organów, uporządkowanie dokumentów. Ksiądz mieszkał jak dziad, jeździł starym autem, bo wszystkie pieniądze przeznaczał na kościół. Ksiądz był wymagający, miał trudny charakter, ale wynikało to z jego zasadniczości w sprawach wiary i posługi. Dla niego kościół jest dla praktykujących a nie deklarujących wiarę, dlatego nie jest lubiany.- relacjonowała radna Teresa Kraska.

Nie bez znaczenia dla radnych był głos 212 osób zgłaszających wniosek o przyznanie tytułu księdzu, a także jego zasługi dla Kościoła. W trakcie dyskusji radni podnosili, że tytuł Honorowego Proboszcza Miasta Lubania byłby najbardziej odpowiedni, wszyscy zgodnie uznają zasługi księdza na polu wiary i Kościoła, jednak tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubania winien być nadawany ambasadorom miasta za szczególne działania na jego rzecz i to nie tylko lokalnie. Równie ważne jest, aby osoba honorowana takim tytułem budziła społeczny szacunek, a nie kontrowersje. Radni podnosili wiele argumentów, łącznie z komentarzami mieszkańców na facebooku.

Nie od dziś wiadomo, że postać księdza Jana Lombarskiego wzbudza wiele kontrowersji, nie można księdzu odmówić zasług, nikt tego nie neguje, niemniej jednak uważam, że jako rada miasta musimy zapoznawać się z opinią mieszkańców, również tą wyrażaną na portalach internetowych. - mówiła radna Małgorzata Grzesiak. 

Uczęszczałem i uczęszczam do kościoła św.Trójcy, jestem wierzący i praktykujący. Rzeczywiście na portalu eLuban.pl jest sonda, gdzie 86% opowiedziało się przeciw nadaniu tytułu ks.Lombarskiemu. Jednak w internecie można manipulować wynikami sondy, dlatego osobiście rozmawiałem z mieszkańcami Lubania. Zapytałem 10 osób, jedna osoba w ogóle nie chciała rozmawiać na ten temat, dwie osoby uważały, że ksiądz powinien to wielkie wyróżnienie otrzymać, 7 osób powiedziało, że nie - opinia tych ludzi przekonała mnie do głosowania na nie. - argumentował radny Kardela.

Ksiądz proboszcz nie był łatwy, ale troszczył się o cały Kościół, o ludzi, o młodzież, o dzieci - popatrzcie ile tego jest. On walczył, on jest niesamowicie mądrym człowiekiem, który dążył aby pewne wartości przekazywać. Spotykałem się z tym człowiekiem i często miałem inne zdanie, ale po przemyśleniu wiedziałem, że ma rację. Natomiast ci, którzy teraz oskarżają jakby popatrzyli w swój życiorys, w swoje środowisko to dopiero ciemna strona, ale ktoś mądry powiedział odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy – mówił radny Mieczysław Iwanow. 

Radny Jastrzębski przytoczył historię parafianki, która chciała pochować męża ateistę w obrządku katolickim na co ksiądz nie wyraził zgody. - Teraz ocenia się go poprzez pryzmat takich decyzji. Skoro Rada Parafialna współpracowała z nim 23 lata i go doceniała to musi w tym coś być. Wiem jedno nie był człowiekiem kompromisowym u niego czarne było czarne a białe było białe i to budziło kontrowersje, że u niego nie szło niczego załatwić. I dlatego niczym sąd mamy ukarać tego człowieka? - mówił radny Jastrzębski.

Gorącą dyskusję zakończył burmistrz Arkadiusz Słowiński: Szanowni Państwo, dyskusja jest niełatwa, gdyż ksiądz budzi pewne emocje. Gdybym ja miał głosować, miałbym odwagę powiedzieć tak, ten człowiek zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubania, bo ogromnie dla miasta się zasłużył, mimo że sam nie raz się z księdzem sprzeczałem. 

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubania ks. Janowi Lombarskiemu 14 głosami za, sześciu radnych było przeciw, a jedna radna wstrzymała się od głosu.

Na prośbę mieszkańców poniżej przedstawiamy jak głosowali poszczególni radni:
Radni głosujący za: Ryszard Piekarski, Mieczysław Iwanow, Jan Hofbauer, Stanisław Jastrzębski, Ryszard Janiak, Zenon Piwoni, Henryk Wójcik, Krzysztof Szuba, Tomasz Korcz, Tomasz Otton, Mateusz Zajdel, Stanisław Wisłocki, Kamil Glazer, Teresa Kraska.
Radni głosujący przeciw: Wiesław Wydra, Małgorzata Grzesiak, Henryk Rogacki, Marek Kardela, Krzysztof Jaworski, Jan Lange
Od głosu wstrzymała się Anna Terenda.

W kuluarach mówiło się, że wniosek i tak przejdzie mimo niezadowolenia niektórych radnych i negatywnych opinii mieszkańców. Odrzucenie wniosku byłoby uznane za prestiżową porażkę.

Autor: red
comments powered by Disqus