Czwartek, 22 marca 2018r.

Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

Strona główna / Miasto / Wspólna przyszłość

Porozumienie władz miasta z OSS SG

Wspólna przyszłość

Wspólna przyszłość

Foto: ŁCR

Długoletnia współpraca pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu została sformalizowana.

27 lipca w Sali Ślubów lubańskiego ratusza Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński spotkał się z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych płk SG Markiem Woszczatyńskim. Na spotkaniu został podpisany list intencyjny regulujący wspólne działania jednostek.

- Współpraca pomiędzy miastem i ośrodkiem istnieje od dawna na wielu płaszczyznach - mówił komendant OSS SG, płk SG Marek Woszczatyński. - Natomiast przez cały ten okres odbywała się ona nieformalnie na zasadzie dobrej woli, w zależności od tego, kto sprawuje urząd burmistrza bądź komendanta ośrodka. Postanowiliśmy to sformalizować i nadać temu ramy prawne.

- Podpisanie dzisiejszego listu jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - podkreślał burmistrz A. Słowiński. - Z tego miejsca chciałbym podziękować OSS SG i płk SG Markowi Woszczatyńskiemu za dotychczasową współpracę. Oby nadal układała się ona równie dobrze i była bardzo owocna.

Akademia, szkoląca funkcjonariuszy służb z Polski i wielu krajów zagranicznych nie raz i nie dwa pokazała, że gotowa jest na różne sposoby wspierać lokalną społeczność i zawsze mogła liczyć na rewanż – otwartość i pozytywne nastawienie miejskiego samorządu. W ramach formalnego porozumienia strony deklarują inicjowanie i organizowanie międzyinstytucjonalnych działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Zakładają też wzajemne udostępnianie obiektów i wykorzystywanie posiadanej bazy, a także wspieranie działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską i kulturową. Po oficjalnym spotkaniu przyszedł czas na rozmowy dotyczące wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus