Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Miasto / Droga awaryjna

Osiedle Piastów

Droga awaryjna

Droga awaryjna

Ewentualny wypadek drogowy i idąca za tym blokada skrzyżowania na Osiedlu Piastów dotychczas uniemożliwiały mieszkańcom dotarcie do domu i wyjazd. Aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, rozpoczęła się budowa dróg awaryjnych pomiędzy ulicą Jagiellońską - Esperantystów – Jesienną.

Wykorzystany, utwardzony i przystosowany do awaryjnej możliwości przejazdu zostanie łącznik przy ogrodach działkowych. W podobny sposób wykorzystana zostanie droga wzdłuż ogrodów działkowych, ogrodzenia OSS SG i firmy SPS.

Wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny łączący ulice Jagielońską z Esperantystów o długości 410,70 mb o szerokości jezdni 4,0 i 4,5 m oraz ciąg pieszo-jezdny łączący ulice Jagielońską z Jesienną o długości 484,30 mb o szerokości jezdni 4,0 m.

Konstrukcję jezdni przewidziano z kostki betonowej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego, na warstwie odcinającej.

Planowane zakończenie prac 20 grudnia 2017 r.

Autor: UM/ŁCR
comments powered by Disqus