Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Miasto / Seniorzy obradują

Rada Seniorów Miasta Lubań

Seniorzy obradują

Seniorzy obradują

Foto: ŁCR

Kwestia wykorzystywania paliwa RDF, Uniwersytet III Wieku i bieżące sprawy miejskie zajęły Radę Seniorów Miasta Lubań na listopadowym spotkaniu.

16 listopada br. w Sali Rajców lubańskiego ratusza spotkali się przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Lubań. Obrady dotyczyły bieżących spraw miejskich. Seniorzy chcieli zgłębić wiedzę dotyczącą alternatywnego paliwa RDF, którego potencjał chciałoby wykorzystać w przyszłości Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. Obecny na spotkaniu, Specjalista ds. rozwoju i ochrony środowiska PEC Lubań, Krzysztof Kowalczyk przedstawił zgromadzonym szczegółową prezentację dotyczącą budowy instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF i odwodnionych osadów ściekowych o przepustowości 2 Mg/h na terenie kotłowni Piast w Lubaniu w ramach wdrażania strategii niskoemisyjnej zaopatrzenia w ciepło systemu grzewczego miasta Lubań. Przedstawiciel PEC-u wyjaśniał seniorom czym jest paliwo RDF, jakie ma parametry energetyczne, w jaki sposób się je wykorzystuje i jak wygląda monitorowanie pod względem bezpieczeństwa w czasie użytkowania tego materiału. Seniorów frapowało głównie to, czy wykorzystanie paliwa RDF jest bezpieczne dla mieszkańców i czy fakt wykorzystania tańszego materiału przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań. Krzysztof Kowalczyk sumiennie wyjaśniał wątpliwości i podkreślał, że jest to niezbędny krok, aby PEC Lubań uzyskał status instalacji efektywnej energetycznie tj. wytwarzającej powyżej 50% energii ze źródeł odnawialnych (stanowi to warunek pozyskania istotnego dofinansowania na rozbudowę ciepłowniczych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła i niskiej emisji).

Następnie Rada Seniorów Miasta Lubań poruszyła problem związany z kalendarzem imprez. Wielość stowarzyszeń, związków czy organizacji działających na terenie miasta niesie ze sobą niezły bagaż wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym. Często zdarza się, że imprezy odbywają się w jednym czasie co uniemożliwia seniorom uczestnictwo w dwóch wydarzeniach. Tym samym, Przewodniczący RSML, Leszek Marzec zwrócił się z prośbą do obecnych na Sali Rajców przedstawicieli poszczególnych grup o przygotowanie kalendarza imprez planowanych na 2018 rok (wstępnie każda jednostka oddzielnie). Dzięki temu zawczasu będzie można skorygować ewentualne zbieżności w powielających się terminach.

W dalszej części rozmawiano o bieżących sprawach miejskich, które dotyczyły realizowanych na terenie miasta inwestycji oraz działaniach Stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze". Wspomniano również, o tym, że zakończyła się już rekrutacja na lubański Uniwersytet III Wieku (na rok akademicki 2018), który od nowego roku zacznie wzbogacać życie żądnych wiedzy seniorów.

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus