Piątek, 25 maja 2018r.

Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Strona główna / Miasto / Pierwsze czytanie budżetu zdjęte z obrad

Budżet miasta Lubań na rok 2018

Pierwsze czytanie budżetu zdjęte z obrad

Pierwsze czytanie budżetu zdjęte z obrad

Foto: pixabay.com

Dziś w trakcie posiedzenia jednej z miejskich komisji, poznać mieliśmy pierwsze założenia do projektu budżetu na rok 2018 dla Miasta Lubań. W kontekście przyszłorocznych wyborów samorządowych dokument ten miał być bardzo ciekawą lekturą. Niestety punkt dotyczący wydatków w roku wyborczym szybko został zdjęty z porządku obrad.

Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej było pierwsze czytanie budżetu miasta na rok 2018. Radni miejscy w jego trakcie mieli zapoznać się z propozycjami wydatków tutejszego samorządu w przyszłym roku i wstępnie je zaopiniować. Czytanie miało rozpocząć dyskusję na temat zasadności, bądź nie, niektórych wydatków.

Jeszcze zanim główna księgowa Anna Kleszczyńska rozpoczęła odczytywanie założeń do budżetu radni zgłosili, że nie otrzymali materiałów do tego punktu obrad i nie byli w stanie się przygotować.

- Materiały powinniśmy dostać przed posiedzeniem - mówił do przewodniczącego komisji, Stanisława Wisłockiego, niedawno odwołany z tej funkcji Henryk Wójcik.

- To jest pierwsze czytanie i to jest tylko na naszej komisji. Jak Pan chce materiały są dostępne w biurze Rady – wyjaśniał Stanisław Wisłocki, zaznaczał też, że w projekcie mogą być jeszcze zmiany.

- To jest łamanie statutu – ripostował radny Wójcik.

Ostatecznie przewodniczący komisji poprosił o nie przeszkadzanie i główna księgowa rozpoczęła odczytywanie założeń do budżetu.

Po chwili okazało się jednak, że przekazywane dane są na tyle skomplikowane, że analizowanie ich ze słuchu jest niemożliwe, uwagę na to zwróciła radna Małgorzata Grzesiak i zaprotestowała.

Powiem uczciwie ja tego słucham, ale w ogóle tego nie czuję. Nikt tego nie zapamięta, ani nie przeanalizuje, bo te cyfry uciekają. Uważam, że powinniśmy ten punkt zdjąć z porządku obrad i uznać, że go nie przeanalizowaliśmy z uwagi na brak materiałów dla radnych. Składam wniosek o zdjęcie tego punktu z obrad. 

Radni przychylili się do stanowiska radnej Grzesiak i jednogłośnie podjęli decyzję o porzuceniu tematu.

Zanim radna przerwała czytanie, główna księgowa zdążyła odczytać kilka punktów, a z nich dowiedzieliśmy się między innymi, że:

W 2018 roku różnica między miejskimi dochodami a wydatkami wyniesie około 2,3 mln na minusie. Łączne dochody budżetu ustalono bowiem na kwotę 75 976 195zł a wydatki na 78 338 352 zł.

Z kwoty tej na inwestycje w roku wyborczym zostanie przeznaczone 5,6 mln zł. Brakujące 2,3 mln zł zostanie pokrytych z emisji obligacji komunalnych.

O tym na jakie dokładnie inwestycje w 2018 roku zostanie przeznaczonych ponad 5 mln dowiemy się dopiero podczas listopadowej sesji Rady Miasta, na którą zaplanowano pierwsze czytanie budżetu.

Autor: red.
comments powered by Disqus