Piątek, 23 marca 2018r.

Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Strona główna / Miasto / Kolejna duża inwestycja ZGiUK

33 mln zł na instalację przetwarzania odpadów w Lubaniu

Kolejna duża inwestycja ZGiUK

Kolejna duża inwestycja ZGiUK

Foto: eLuban.pl

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu blisko 33 mln zł inwestuje w rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Projekt w połowie finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Umowę na blisko 17 mln zł podpisali dziś marszałek Cezary Przybylski, prezes ZGiUK Michał Turkiewicz, burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński i radny wojewódzki Kazimierz Janik.

Inwestycja polega na rozbudowie punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów oraz rozbudowie sortowni do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów. Rozbudowana zostanie hala techniczna oraz część socjalno-sanitarna. Zakupione zostaną także specjalistyczne maszyny technologiczne. Pozwoli to na osiągnięcie lepszej wydajności instalacji oraz poprawi efektywności realizowanych procesów.

Wartość planowanej inwestycji wynosi 32,8 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 16,79 mln zł. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę punktu przyjęcia odpadów zmieszanych, nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej sortowni surowców wtórnych oraz rozbudowę kompostowni odpadów zielonych. Inwestycja realizowana będzie w 2018 roku. 

W projekcie działania uzupełniające dotyczące edukacji ekologicznej zaplanowano do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Partnerzy będą współpracowali przy przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów oraz kampanii elektronicznej.

Autor: UMDW/ZGiUK
comments powered by Disqus