Niedziela, 20 maja 2018r.

Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Strona główna / Miasto / Burmistrz Lubania pisze petycję

Petycja w sprawie likwidacji Aresztu Śledczego

Burmistrz Lubania pisze petycję

Burmistrz Lubania pisze petycję

Foto: sw.gov.pl

18 stycznia br. region i kraj obiegła wiadomość o likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu. 19 stycznia burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński wystosował do Ministra Sprawiedliwości petycję o zmianę tej decyzji. 

Pismo zostało wysłane do wiadomości wójtów i burmistrzów, powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lwóweckiego oraz starostów, Aresztu Śledczego w Lubaniu, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, prezesów sądów w Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu, Bolesławcu i Lwówku Śląskim, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, prokuratur rejonowych w Lubaniu, Zgorzelcu, Bolesławcu i Lwówku Śląskim oraz Komendanta Policji w Lubaniu.

Petycja dotrze także do parlamentarzystów - posłów i senatorów z naszego okręgu.

TREŚĆ PETYCJI:


Lubań, dnia 19 stycznia 2018 r.
OR.033.3.2018
Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

PETYCJA PRZECIWKO ZNIESIENIU ARESZTU ŚLEDCZEGO W LUBANIU

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu własnym jako Burmistrz Miasta Lubań oraz w imieniu Mieszkańców Miasta Lubań składam petycję przeciwko zniesieniu przez Ministra Sprawiedliwości Aresztu Śledczego w Lubaniu. Decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu powinna zostać jeszcze raz gruntownie przeanalizowana i zmieniona w taki sposób, aby Areszt Śledczy w Lubaniu nadal funkcjonował.

Pierwszym argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest fakt, iż istnieje wysokie ryzyko, iż pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze służby więziennej mogą stracić swoje miejsca pracy.

Sytuacja ta w dużym stopniu może negatywnie wpłynąć na ich najbliższych. Dotyczy ona około 70 rodzin.

Drugim argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest fakt, iż w ostatnich latach na modernizację nieruchomości wchodzących w skład Aresztu Śledczego w Lubaniu przeznaczono znaczne środki finansowe. Budynki Aresztu Śledczego z uwagi na ich pierwotne przeznaczenie mogą służyć jedynie do wykonywania tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Trzecim argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest fakt, iż w tym Areszcie Śledczym jest bardzo wysoka rotacja tymczasowo aresztowanych, a także odbywających kary pozbawienia wolności. Pojemność Aresztu Śledczego w Lubaniu wynosi 157 osób, ale w praktyce do Aresztu Śledczego w Lubaniu jest przyjmowanych każdego roku ok. 1.100 osób, co plasuje ten Areszt Śledczy na bardzo wysokim miejscu przyjęć na obszarze całego Dolnego Śląska.

Czwartym argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest fakt, iż lubański Areszt Śledczy jest zbliżony pod kątem wyposażania do Zakładu Karnego, który bardzo często przejmuje jego funkcje i dokonuje się w nim odbywanie kary pozbawienia wolności.

Piątym argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest fakt, że jest on jedynym Aresztem Śledczym na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Trafiają do niego tymczasowo aresztowani z Powiatów Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego, a także tymczasowo aresztowani z granicy państwowej przez Straż Graniczną.

Szóstym argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest okoliczność, iż tymczasowo aresztowani pracują na rzecz samorządu terytorialnego wykonując liczne prace. 

Siódmym argumentem przemawiającym na niekorzyść likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu jest okoliczność, iż nieruchomości wchodzące w jego skład są budynkami historycznymi. Budynki zostały wzniesione w 1853 r. z przeznaczeniem na więzienie miejskie dla młodocianych przestępców. Dlatego budynki te nie mogą być przeznaczone dla innych celów.

Jako Burmistrz Miasta Lubań oraz w imieniu Mieszkańców Miasta Lubań w trosce o bezpieczeństwo wszystkich jego Mieszkańców wnoszę o zmianę decyzji Ministra Sprawiedliwości poprzez nie likwidowanie Aresztu Śledczego w Lubaniu.

W okresie I wojny światowej w lubańskim Areszcie Śledczym przebywała Aleksandra Szczerbińska, żona Józefa Piłsudskiego.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

Autor: ŁCR
comments powered by Disqus