Środa, 20 czerwca 2018r.

Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny

Strona główna / Miasto / Patryk Jaki odpowiada w sprawie Aresztu Śledczego w Lubaniu

Wracamy do tematu

Patryk Jaki odpowiada w sprawie Aresztu Śledczego w Lubaniu

Patryk Jaki odpowiada w sprawie Aresztu Śledczego w Lubaniu

Foto: sw.gov.pl

Decyzja ministra sprawiedliwości o likwidacji Aresztu Śledczego w Lubaniu była dużym zaskoczeniem nie tylko dla pracowników, ale i samorządowców. Dlatego ci ostatni gremialnie ruszyli do boju o utrzymanie lubańskiej jednostki. W efekcie, poseł Ewa Szymańska złożyła do ministra sprawiedliwości interpelację z pytaniem o przyczyny takiej decyzji. Odpowiedź otrzymała od wiceministra Patryka Jakiego.

W swojej interpelacji poseł Ewa Szymańska informuje ministra o roli jaką pełnił areszt dla lokalnej społeczności. Wspomina o inicjatywie burmistrza Lubania i apelu lubańskiego starostwa przeciwko zniesieniu jednostki. Również szeroko informuje o ścisłej współpracy aresztu z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Prosząc na końcu o wyjaśnienia.

„Dlatego proszę Pana Ministra o szczegółową informację, czym została podyktowana decyzja w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubaniu i jakie wypływają z niej korzyści? Jakie są plany dotyczące zagospodarowania budynku po Areszcie Śledczym (budynek połączony z budynkiem sądu) w Lubaniu.” - czytamy w Interpelacji.

Jeszcze w lutym na interpelację odpowiedział Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z jej treści dowiadujemy się, że likwidacja lubańskiej jednostki wynika z Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz.U. Poz. 2176).

„W ramach tego Programu ustalono poprawę efektywności funkcjonowania Służby Więziennej, w kontekście ponoszonych nakładów finansowych na jej utrzymanie, m.in. w drodze likwidacji (zniesienia) lub przekształcenia w oddziały zewnętrzne „małych" jednostek penitencjarnych oraz poprzez budowę nowych i kompleksową modernizację wybranych jednostek penitencjarnych.”

Skracając odpowiedź do minimum, chodzi o pieniądze i racjonalne ich wydatkowanie. Argumentem koronnym było, iż jednostka nie wykonywała w pełnym zakresie funkcji aresztu śledczego. Na 136 osadzonych w grudniu 2017 roku jedynie wobec 32 stosowano tymczasowe aresztowanie, pozostali osadzeni to skazani i ukarani odbywający karę pozbawienia wolności.

„Podkreślenia wymaga, że koszt rocznego utrzymania osadzonego w jednostce w Lubaniu, wynosił w 2016 roku ponad 36.000 zł., podczas gdy średnie koszty utrzymania 1 miejsca w wybranych 6 „dużych” jednostkach kształtują się na poziomie 24.000 zł. Wobec powyższego zniesienie Aresztu Śledczego w Lubaniu jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym, służącym obniżeniu kosztów funkcjonowania więziennictwa.”

Pojawiła się też informacja odpowiadająca na często podnoszony argument o marnotrawieniu środków poniesionych na modernizację obiektu.

„Aktualnie, pomimo przeprowadzonych remontów, jednostka jest zdekapitalizowana i nie zapewnia standardów technicznych i funkcjonalnych wymaganych w polskim więziennictwie. Dodatkowo zauważyć należy, że Areszt ten położony jest w centrum miasta, co uniemożliwia jego rozbudowę.”

Wygląda na to, że decyzja o likwidaci aresztu jest nieodwołalna i z dniem 31 marca nieruchomości trafią do zasobu Skarbu Państwa, którymi od tego czasu gospodarować będzie starostwo.

Treść interpelacji poseł Ewy Szymańskiej

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego

Autor: red.
comments powered by Disqus