Środa, 21 marca 2018r.

Imieniny: Lubomira, Benedykta

Strona główna / Olszyna / Olszyna bez dofinansowania

Energetyka odnawialna

Olszyna bez dofinansowania

Olszyna bez dofinansowania

Odpowiadając na duże zainteresowanie mieszkańców projektem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Olszyna, spółka Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. złożyła w dniu 31 stycznia 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z siedzibą we Wrocławiu. Wniosek pt: "Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Olszyna" został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.

Z uwagi na wysokość środków przeznaczonych na ten konkurs wsparcie finansowe otrzymały tylko trzy podmioty z listy. Łączna wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 109 646 156,96 PLN, Urząd Marszałkowski na realizację konkursu przeznaczył 37 714 712,00 PLN. Niestety wniosek spółki Olszyna PS nie zakwalifikował się do dofinansowania.

Zarówno spółka jak i gmina planują podjąć wszelkie działania aby uzyskać dofinansowanie do napisanego wniosku i przekazać mieszkańcom środki na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Gmina rozumie potrzeby mieszkańców związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii i jednocześnie dziękuje za tak liczne zainteresowanie projektem, który może przynieść wymierne korzyści środowiskowe oraz mieć pozytywny wpływ na gminę i jej mieszkańców.

Gmina Olszyna zwróciła się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o zwiększenie alokacji dla tego działania i objęcie dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Natomiast spółka Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. złożyła protest od oceny wniosku celem uzyskania większej ilości punktów i zwiększenia szansy na przyznanie dofinansowania.

Autor: Olszyna PSEO
comments powered by Disqus