Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Oświata / Bezpłatne LO dla dorosłych

ZSP im. KZL W Lubaniu

Bezpłatne LO dla dorosłych

Bezpłatne LO dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Nabór prowadzony jest na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły lub na podstawie świadectwa i arkusza ocen uprawniającego do kontynuowania nauki. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 18 lat, lub ukończenie 18 lat w roku kalendarzowym, w którym kandydat stara się o przyjęcie.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od III semestru.

Zapisy prowadzone są na I i III semestr.
Słuchacz może rozpocząć naukę w liceum składając następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie 
  • trzy fotografie 
  • świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu 
  • kserokopię dowodu osobistego

Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych będzie możliwe po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów.

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu przy ul. Kopernika 1.

Autor: ZSP im.KZL
comments powered by Disqus