Wtorek, 20 marca 2018r.

Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego

Strona główna / Oświata / Nowy zawód w dwa lata

ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Nowy zawód w dwa lata

Nowy zawód w dwa lata

Bezpłatne szkoły dla dorosłych w ZSOiZ w Lwówku Śląskim ukończyło ponad 130 słuchaczy z powiatu lwóweckiego, bolesławieckiego i lubańskiego. W roku szkolnym 2017/2018 nadal prowadzony jest nabór, szkoła oferuje zdobycie kwalifikacji zawodowych technika rachunkowości, informatyki czy opiekuna medycznego. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów słuchaczom Szkoły Policealnej Opiekun Medyczny i Technik Masażysta, którzy ukończyli kształcenie w czerwcu 2017 roku.

Jak każdego roku nasi słuchacze uzyskali bardzo dobre wyniki.Zdawalność w Opiekunie Medycznym w części pisemnej i praktycznej wyniosła 100%. Średni wynik w części pisemnej wyniósł 85,6%, był wyższy o 3,3% w stosunku do wyniku osiągniętego w województwie. Natomiast w części praktycznej średni wynik wyniósł 96,3%, był wyższy od wyniku w województwie o 2,1%.Najwyższe wyniki osiągnęły: Eugenia Duś, Agnieszka Jurgielewicz, Anna Majgier i Wioletta Łącz.
W Techniku Masażyście w części pisemnej zdawalność wyniosła 90% a w praktycznej 100%. Średni wynik w części pisemnej wyniósł 68,4 %, był wyższy o 6,5% w stosunku do wyniku osiągniętego w województwie. Natomiast w części praktycznej średni wynik wyniósł 96,8 %, był wyższy od wyniku w województwie o 11,3%. Najwyższe wyniki osiągnęli: Grażyna Ruta, Alicja Grześków, Łukasz Stołecki.

Opiekunami grup były mgr Olga Sasin - Opiekun Medyczny i mgr Kamilla Góral – Technik masażysta.

Gratulujemy słuchaczom i wszystkim nauczycielom, którzy kształcili i przygotowywali ich do egzaminów.

Dyrekcja ZSOiZ w Lwówku Śląskim

 

Do chwili obecnej bezpłatne szkoły dla dorosłych w ZSOiZ w Lwówku Śląskim ukończyło ponad 130 słuchaczy z powiatu lwóweckiego, bolesławieckiego, lubańskiego. W roku szkolnym 2017/2018 nadal prowadzony jest nabór na pierwszy semestr szkół dla dorosłych:

TECHNIK MASAŻYSTA - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w piątek po południu, sobotę i niedzielę.

OPIEKUN MEDYCZNY- nauka trwa 1 rok, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - nauka trwa 1,5 roku, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

TECHNIK INFORMATYK - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie.

Otrzymasz legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, itp.
Po zakończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu - dyplom oraz suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim. oferta skierowana jest do osób pracujących, biernych zawodowo i bezrobotnych, które ukończyły liceum lub technikum – również tych, które nie zdały lub nie przystąpiły do egzaminu maturalnego a chcą zdobyć nowe kwalifikacje i zawód.

 

Możesz zalogować się na stronie internetowej szkoły - www.zsoiz.home.pl  lub złożyć podanie w sekretariacie uczniowskim, tel. 75 782 43 49 w. 34

NIE TRAĆ CZASU I PIENIĘDZY NA DOJAZDY DO SZKÓŁ W INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH!

Autor: red.