Sobota, 21 kwietnia 2018r.

Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Strona główna / Oświata / Orszak Trzech Króli

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

Foto: SP nr 2

Uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu przygotowali jasełka bożonarodzeniowe pod opieką pań: Ewy Strączyńskiej, Elżbiety Golby i Katarzyny Wergieluk.

W święto Trzech Króli mieli przy­jem­ność zapre­zen­to­wać swoje przed­sta­wie­nie lubań­skiej spo­łecz­no­ści w Kościele Świę­tej Trójcy. Zebrani cie­pło przy­jęli uczniow­ski występ i czyn­nie włą­czyli się do wspól­nego kolę­do­wa­nia.

Autor: SP nr 2
comments powered by Disqus