Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Powiat / Konkurs dla organizacji pozarządowych

Powiat Lubań

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.powiatluban.pl.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

  • Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, polegające głównie na wspieraniu działań z zakresu kultury oraz dziedzictwa narodowego Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez kulturalnych, które mają istotne znaczenie dla kultury Powiatu Lubańskiego, upowszechnianiu i promocji twórczości kulturalnej w kraju i zagranicą Powiatu Lubańskiego, edukacji kulturalnej i wychowawczej poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu  Powiatu Lubańskiego. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 25.000 złotych.
  • Kultury fizycznej, polegającej na wspieraniu działań sportowych na rzecz społeczności z terenu Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez sportowych na rzecz społeczności z terenu Powiatu Lubańskiego. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 35.000 złotych.
  • Turystyki, polegającej na wspieraniu działań turystycznych oraz rekreacyjnych na rzecz społeczności z terenu  Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez turystycznych oraz rekreacyjnych na rzecz społeczności z terenu Powiatu Lubańskiego. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 25.000 złotych.
  • Ochrony zdrowia, polegającej na działaniach edukacyjnych mających na celu rozpowszechnienie zdrowego stylu życia oraz poprawy stanu zdrowia populacji i promowania społecznego dobrostanu. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 2.000 złotych.
  • Ekologii i ochrony zwierząt poprzez dofinansowanie zakupu karmy do zimowego nakarmiania rodzin pszczelich z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu naszego powiatu. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 7.000 złotych.
  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych. Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 4.000 złotych.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 16 lutego 2017 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 2 w Lubaniu. Oferty należy pozostawić w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert z dziedziny…”  ze wskazaniem: nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus