Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Powiat / Kontraktowanie lubańskiego szpitala

Powiat Lubań

Kontraktowanie lubańskiego szpitala

Kontraktowanie lubańskiego szpitala

Prezes ŁCM Krzysztof Konopka

Foto: Powiat Lubań

Jednym z ważniejszych punktów ostatniej Sesji Rady Powiatu Lubańskiego była informacja dotycząca kontraktowania lubańskiego szpitala. Z informacji Krzysztofa Konopki, prezesa Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu wynikało, że możemy być spokojni o dalsze kontraktowanie.

- W naszym szpitalu większość oddziałów jest oddziałami pierwszego wyboru, których celem jest skrócenie czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną. To zwiększa szansę na lepsze kontraktowanie w drugiej połowie roku. Kontrakt Łużyckiego Centrum Medycznego w 2017 roku wzrósł o 1,5 mln złotych w porównaniu do roku ubiegłego – mówił podczas sesji Krzysztof Konopka.

Jest to trudny okres dla służby zdrowia związany z wprowadzeniem sieci szpitali (PSZ) i likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że do 27 marca br. ogłoszony zostanie wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) dla każdego województwa. Sieć szpitali będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 r.

Jak podkreślił Krzysztof Konopka – na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali. 

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że w sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Z informacji przedstawionej podczas sesji jasno wynika, że świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a wysokość kontraktu będzie zależała od świadczeń wykonanych w danym roku.

Co ważne ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym. Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku.

Podczas sesji podjęto m. in. uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2017, zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, uchwalenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Lubańskiego na rok 2017, ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Rada wyraziła również zgodę na realizację przez Powiat Lubański projektu partnerskiego pn.: ”Dalszy rozwój e-usług na terenie powiatów lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego” w ramach Osi priorytetowej 2 – Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz na zawarcie przez Powiat Lubański porozumienia dotyczącego współpracy przy budowie oraz eksploatacji Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”.

Zaakceptowano również zmiany Uchwały nr LIV/329/2014 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Lubański projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Komisji Europejskiej Erazmus+”.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus