Czwartek, 26 kwietnia 2018r.

Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marii

Strona główna / Powiat / Czas na zmiany

Powiatowa oświata

Czas na zmiany

Czas na zmiany

Foto: Powiat Lubań

Trwająca właśnie reforma oświaty to wyzwanie dla samorządów. Wiadomo już jakie działania w związku z planowanym wygaszeniem gimnazjów mają podjąć miasta i gminy w naszym powiecie. A jak do wdrażanych zmian, w tym m.in. do wydłużenia cyklu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych przygotowuje się powiat?

Dzisiaj odbyła się nadzwyczajna sesja rady powiatu lubańskiego, podczas której podjęto uchwałę dotyczącą projektowanej sieci szkół. Dużych zmian nie będzie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia podjęto decyzję odnośnie wygaszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonującego tam gimnazjum. Dotychczasowe gimnazjum specjalne zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w tej placówce.

Zmiany dotyczą również gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Smolniku, które zostanie przekształcone w ośmioletnią specjalną szkołę podstawową z klasami VI, VII i VIII.

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony.

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała - 8-letnią szkołę podstawową (w tym specjalną), 4-letnie liceum ogólnokształcące,5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej.

Koniec gimnazjów.

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

Szkoły branżowe I stopnia

Od 1 września 2017 r. zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w branżową szkołę I stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach.

Zmiany te mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020. Wtedy w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpocznie młodzież kończąca trzecią klasę gimnazjum i ta po ósmej klasie szkoły podstawowej.

Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły branżowej I stopnia.

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania, dlatego nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4).

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus