Piątek, 23 marca 2018r.

Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Strona główna / Powiat / Jak poradzili sobie maturzyści?

Nie jest najlepiej

Jak poradzili sobie maturzyści?

Jak poradzili sobie maturzyści?

Poznaliśmy wstępne wyniki egzaminu maturalnego. Maturzyści z naszego powiatu wypadli znacznie gorzej niż w tamtym roku i znacznie poniżej średniej wojewódzkiej.

W całej Polsce do majowego egzaminu przystąpiło 258 030 osób. 78,5 % maturzystów zdało egzamin, 14,8 % ma prawo do poprawki, pozostałych czeka matura za rok.
Maturzyści najchętniej wybierali język angielski zarówno jako przedmiot dodatkowy jak i język obcy. Ciekawy jest fakt 100% zdawalności w przypadku języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego.

Najlepiej poradzili sobie maturzyści z województwa małopolskiego tam maturę zdało aż 83%, najgorzej wypadli uczniowie województwa warmińsko - mazurskiego i zachodnio - pomorskiego, tu pozytywny wynik uzyskało 74% egzaminowanych. Dolnośląskie niestety zbliżyło się do końca listy, w naszym województwie zdaną matura cieszy się 76% uczniów.

Wszyscy maturzyści obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W regionie najlepiej wypadli uczniowie z powiatu bolesławieckiego (80,5%), a najsłabiej poszło absolwentom z powiatu jeleniogórskiego (56,9%). Wyniki w powiecie lubańskim nie mogą zachwycać - tylko 68,4% maturzystów zdało egzamin, to znacznie gorzej niż w tamtym roku (76,9%) i znacznie poniżej średniej wojewódzkiej (76%). W naszym powiecie do matury przystąpiło 369 uczniów, w tym 208 z LO i 161 z techników, egzamin zdało 249, w tym 162 z LO i 87 z techników, co stanowi wspomniane 68,4% zdających. Najwyższy wskaźnik zdawalności osiągnęli uczniowie Technikum ZSP im.A.Mickiewicza w Lubaniu – 90,3%.

Szczegółowe, wstępne wyniki egzaminów maturalnych znajdziecie tutaj.
Ostateczne wyniki, z podziałem na osiągnięcia uczniów konkretnych szkół, zostaną opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w połowie września. Raport uwzględni także wyniki z egzaminów poprawkowych, do których ma prawo w naszym województwie 17 procent uczniów, którzy nie zaliczyli matury za pierwszym podejściem.

Autor: red.
comments powered by Disqus