Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Powiat / Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści

Powiat Lubań

Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści

Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści

Powiat Lubański pozyskał blisko milion złotych na staże zawodowe, obozy językowe i naukowe, a wszystko w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści".

Projekt „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” złożony przez Powiat Lubański został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość zadania to 963 287,50 zł z tego 85 % stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % znajduje pokrycie z budżetu państwa, a 5 % stanowi wkład powiatu.

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki niemu docelowo 100 uczniów będzie miało szansę wziąć udział w zaplanowanych działaniach tj.: 80 stażach u przedsiębiorców, 9 wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne, 3 obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych oraz 3 obozach językowych branżowych. Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia w zawodach deficytowych po ukończeniu nauki w szkole średniej.

 – Powiat Lubański kładzie nacisk na realizację projektów, w których głównym celem są działania takie jak praktyki, staże, specjalistyczne szkolenia zawodowe, mające na celu przygotowanie absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy w stopniu odpowiadającym zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców – poinformował Walery Czarnecki, starosta lubański.

Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019.

Autor: red/PL
comments powered by Disqus