Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Powiat / Wsparcie unijne dla powiatowej oświaty

Powiat Lubań

Wsparcie unijne dla powiatowej oświaty

Wsparcie unijne dla powiatowej oświaty

Ponad 7 milionów 470 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na realizację projektów edukacyjnych. Są to projekty, które mają dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększyć atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego.

Realizowane przez powiat w latach 2017–2019 projekty w dziedzinie oświaty to: 

„Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”. W ramach projektu wyposażonych zostanie 17 pracowni edukacyjnych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, sprzętu oraz modernizację pracowni kształcenia zawodowego trzech szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat.

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego”. Projekt ten skierowany jest do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych.

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego” Projekt zakłada wsparcie dla nowoczesnych narzędzi i metod pracy dla dziesięciu szkół z powiatów lubańskiego, lwóweckiego oraz bolesławieckiego.

„IT& Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” oraz „IT& Economy 3.0”. – to projekty powiatu, realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. W ramach projektów uczniowie jednostki oświatowej odbędą staże zagraniczne m. in. we Włoszech i Irlandii.

„Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. W ramach projektu uczniowie placówki będą mieli możliwość odbycia praktyk zagranicznych w nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach na terenie Grenady i Walencji.

„NOWA PERSPEKTYWA - LEPSZY START” – celem projektu jest objęcie wsparciem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Smolniku. W ramach projektu prowadzone będzie poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze terapeutycznym, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

„Zawodowy Dolny Śląsk” Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w obszarze zawodów deficytowych poprzez działania warsztatowo laboratoryjne przygotowane dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

"RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”. Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury.

„Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt zakłada odbycie przez uczniów placówki: staży, wizyt zawodoznawczych, obozach naukowych oraz językowych. 

Wartość wszystkich tych projektów to imponująca kwota 7 milionów 470 tysięcy złotych. Kwota pozyskana z Unii Europejskiej na realizacje opisanych projektów wynosi ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych, wkład własny powiatu wynosi ponad 770 tysięcy złotych.

Wydatki na inwestycje dotyczące poprawy bazy dydaktycznej w ramach w/w zadań to 3 miliony 700 tysięcy złotych. Należy tu również docenić wkład i staranie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w tworzenie wniosków oraz zaangażowanie szkół i placówek w ich realizację.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus