Sobota, 24 marca 2018r.

Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Strona główna / Powiat / Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej. Z tej okazji odbyło się spotkanie okolicznościowe z pracownikami służb społecznych z terenu powiatu, które zorganizowano w sali narad lubańskiego starostwa oraz w siedzibie zespołu placówek wychowawczych w Świeradowie-Zdroju.

Jak powiedział Walery Czarnecki, starosta lubański jest to święto pracowników, którzy pomagają i wspierają osoby i rodziny, niosą pomoc tym, którzy nie mogą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, i tym, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia.

Pomagacie Państwo ludziom i to jest wasza wielka zasługa, wielkie dzieło, które każdego dnia wykonujecie, za co serdecznie dziękujemy. To zawód, który wymaga szeregu predyspozycji i wrażliwości – podkreślił Walery Czarnecki.

Życzenia pracownikom socjalnym oraz kierownikom placówek złożyła także Katarzyna Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wojciech Zembik, wicestarosta. Obchody stały się okazją do wręczenia nagród i kwiatów wszystkim pracownikom.

Na naszym terenie funkcjonują trzy jednostki realizujące działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, których organem założycielskim jest powiat – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze w Świeradowie-Zdroju. Podopieczni uzyskują tam całodobową opiekę oraz zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, rozwojowych i społecznych. Od następnego roku, otwarty zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Będzie to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom samopomocy może mieć zasięg ponadlokalny, ale przede wszystkim obejmie wsparciem osoby zamieszkałe na terenie powiatu lubańskiego, a działalność jednostki będzie prowadzona w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek przy kawie.

Autor: PL
comments powered by Disqus