Wtorek, 22 maja 2018r.

Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

Strona główna / Powiat / Środki na kształcenie

PUP Lubań

Środki na kształcenie

Środki na kształcenie

Zainwestuj w potencjal kadrowy podnosząc kwalifikacje swoje i swoich pracowników. Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i złóż "Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018”.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w terminie od 15.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE POZA WSKAZANYM TERMINEM POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA! 

Priorytety wydatkowania środków z KFS ustalone na rok 2018:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki KFS można przeznaczyć na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Przyznane pracodawcy środki KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc de minimis.

Aby otrzymać środki KFS pracodawca jest zobowiązany do zawarcia w składanym wniosku logicznego i wiarygodnego uzasadnienia potrzeb kształcenia w stosunku do każdej osoby, która ma zostać objęta działaniem.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz obowiązujące druki uzyskasz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu pok. nr 4 (parter), tel. 75 722 35 19 wew. 255 i 259 oraz na stronie internetowej www.luban.praca.gov.pl

Autor: PUP
comments powered by Disqus