Wtorek, 22 maja 2018r.

Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

Strona główna / Powiat / Apel przeciwko likwidacji aresztu

Powiat Lubań

Apel przeciwko likwidacji aresztu

Apel przeciwko likwidacji aresztu

Foto: Powiat Lubań

23 areszty śledcze na terenie całej Polski ulegną likwidacji z dniem 31 marca tego roku. Na Dolnym Śląsku sprawa dotyczy dwóch placówek w Wałbrzychu oraz w Lubaniu. Znamy już stanowisko Rady Powiatu w tej sprawie.

25 stycznia br. Rada Powiatu Lubańskiego podjęła uchwałę w sprawie podjęcia apelu przeciwko zniesieniu Aresztu Śledczego w Lubaniu z dniem 31 marca 2018 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę powyższe Rada zwróciła się z prośbą o zmianę przedmiotowej decyzji.

Uzasadnieniem dla niniejszego apelu był fakt, iż Areszt Śledczy w Lubaniu jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej wykonującą zadania wynikające z ustawy Kodeks karny wykonawczy, polegające na realizacji tymczasowego aresztowania, które ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. Taki środek zapobiegawczy, stosuje się wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Areszt Śledczy w Lubaniu ww. zadanie realizował dla właściwości Sądu Rejonowego w Lubaniu, Bolesławcu, Lwówku Śląskim oraz Zgorzelcu.

Zaznaczono również, że położenie terytorialne Lubania w sąsiedztwie granic Czech i Niemiec oraz usytuowanie w mieście Straży Granicznej skutkowało realizacją przez lubańską jednostkę europejskich nakazów aresztowania (ENA).

Zwrócono również uwagę na to, że pod względem gospodarczym placówka była również odbiorcą dóbr i usług na lokalnym rynku. Nadmieniono, że w latach 2000-2017 na budowę i modernizację budynków wydatkowano środki w wysokości ok. 3 milionów złotych. W związku z tym likwidacja lubańskiej placówki powoduje stratę powyżej wymienionych nakładów finansowych oraz ponoszenie dodatkowych obciążeń związanych z kosztami konwoju i zabezpieczenia transportu do Jeleniej Góry lub dalej położonych jednostek. Zaznaczono, że w wymiarze społecznym decyzja ta powoduje utratę miejsc pracy dla 77 osób z przyczyn związanych z likwidacją jednostki organizacyjnej.

Poddano również pod rozwagę możliwość wykorzystania posiadanego mienia oraz kadry w ramach przekształcenia Aresztu Śledczego w Lubaniu w wyodrębniony oddział Zakładu Karnego w Zarębie. Przemawia za tym charakter działalności, odległość, infrastruktura techniczna, potencjał kadrowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

W aspekcie społecznym nadmieniono również o współpracy instytucjonalnej aresztu z sądem, prokuraturą, policją, strażą graniczną, jednostkami samorządu terytorialnego, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym oraz organizacjami pozarządowymi.

Apel przekazany został do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus