Wtorek, 22 maja 2018r.

Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

Strona główna / Powiat / Dalsze plany na trójstronną współpracę

Powiat Lubań

Dalsze plany na trójstronną współpracę

Dalsze plany na trójstronną współpracę

Foto: Powiat Lubań

Za nami budowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej oraz modernizacja ulicy Wrocławskiej w Lubaniu. Podczas odbioru technicznego tych inwestycji, zastanawiano się nad kolejnymi zadaniami. Przedstawiciele województwa, powiatu i miasta nie wykluczają dalszej współpracy.

Pierwszą wspólną inwestycją była budowa sygnalizacji wraz z wymianą nawierzchni i częściową odbudową chodników na ulicy Podwale.

W ramach przeprowadzonych prac zainstalowano nowe oprogramowanie, które zsynchronizowało sygnalizację świetlną na drogach wojewódzkich w Lubaniu. Budowę sygnalizacji świetlnej wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca.

Druga inwestycja zrealizowana przez trzy samorządy to modernizacja nawierzchni ulicy Wrocławskiej. Remont dotyczył odcinka od skrzyżowania z drogą krajową K30 a zakończył się przy cmentarzu komunalnym. W ramach prac na tym odcinku odnowione zostały chodniki po obu stronach, zmodernizowana została jezdnia wraz z odwodnieniem drogi.

Półkilometrowy odcinek drogi zmodernizowany został przy współudziale środków finansowych z budżetu Powiatu Lubańskiego, Lubania oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich”.

- Koszt tych dwóch zadań przekroczył 2 mln zł. Kwotę ponad 1 miliona 350 tysięcy złotych zapewnił samorząd województwa, a z budżetu Miasta Lubań oraz Powiatu Lubańskiego wydatkowano po 375 tysięcy złotych. W ramach tych dwóch zadań wykonano prawie kilometr nowej nawierzchni oraz przebudowano kilometr chodników. Podczas spotkania poruszono zagadnienie kontynuacji modernizacji ulicy Wrocławskiej, za cmentarzem, stanowiącej wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca. Istnieje szansa, że inwestycja ta znajdzie finansowanie w budżecie województwa – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

Autor: Powiat Lubań
comments powered by Disqus