Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

Strona główna / Region / Koncepcja wioski tematycznej Kargula i Pawlaka

Koncepcja wioski tematycznej Kargula i Pawlaka

Koncepcja wioski tematycznej Kargula i Pawlaka

Lubomierz jest jednym z niewielu miasteczek na Dolnym Śląsku, który zachował dawną strukturę i układ przestrzenny. Ze względu na pełnioną kiedyś funkcję targową, plac ratuszowy skupia najliczniejszą tkankę urbanistyczną i stanowi centrum miasta. Rynek okala w większym stopniu historyczna zabudowa o średniowiecznych korzeniach, będąca zarówno najcenniejszym zabytkiem jak i spuścizną po minionych latach.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz wizualizacji zagospodarowania terenu na wioskę tematyczną Kargula i Pawlaka wraz z uwzględnieniem terenu targowiska miejskiego, przystanku PKS i zatoki parkingowej w Lubomierzu. Do konkursu zostały zgłoszone dwie prace konkursowe. Jury konkursu po ocenie prac, postanowiło przyznać I miejsce dla Pani Magdaleny Ruszkiewicz-Cichosz, której praca spełniała wszystkie warunki ustalone w regulaminie konkursu.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ukształtowania i rozplanowania obiektów handlowych, usługowych, nawierzchni, zieleni i elementów małej architektury a także przestrzeni służących rekreacji i wypoczynkowi. Teren ten zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, jednak w niedalekiej odległości od ścisłego centrum. Obszar ten używany jest, jako przestrzeń służąca pod przystanek autobusowy oraz targ a częściowo jest niezagospodarowany.

Zgodnie z zaleceniami konkursowymi charakter koncepcji w znacznej mierze nawiązuje do tematyki filmowej, z której Lubomierz najbardziej słynie. W związku, z czym cały projekt mimo nowoczesnego stylu ma konwencję wiejską.

Cały plan zagospodarowania terenu został podzielony na cztery odrębne sektory, które szczegółowo zostały zilustrowane na planszach.

Pierwszy usytuowany na prawo stanowi przystanek PKS wraz z zatoką na autobusy.

Drugi sektor tworzy mały parking dla samochodów osobowych z dodatkowym miejscem dla niepełnosprawnych oraz postojem dla autobusów.

Trzeci przyjął formę wielofunkcyjną. Jako forma usługowa stanowi miejsce służące pod punkty targowe w dni funkcjonowania targowiska. Natomiast w pozostałym czasie służyć będzie, jako parking.

W tym konkretnym przypadku zdecydowano się na połączenie tych dwóch form ze względu na zaobserwowane problemy z zagospodarowaniem przestrzennym w mieście. Aktualnie obserwuje się, iż główne miejsce parkingowe na terenie miasta znajduje się na rynku, które jednocześnie ogranicza przestrzeń użytkową tego miejsca oraz zaburza jego wygląd. Wprowadzenie do koncepcji parkingu zamiennego z targowiskiem odciąży centrum miasta i w przypadku przyszłej rewitalizacji rynku rozwiąże problem z parkowaniem.

Ostatni czwarty sektor umiejscowiony został po lewej stronie i stanowi właściwą wioskę tematyczną składającą się z zabudowań na wzór wsi zabużańskiej stanowiących centrum usługowo-handlowe, oraz terenu dla koni nawiązującego do tematyki filmu Sami Swoi.

Do pobrania OPIS PROJEKTU

Autor: lwowecki.info
comments powered by Disqus