Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Region / Zarzuty dla działaczy KOD

Zarzuty dla działaczy KOD

Zarzuty dla działaczy KOD

Foto: pixabay.com

Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo przeciwko osobom, które próbowały zakłócić wizytę Minister Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze 19 grudnia 2016.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, prowadzi śledztwo przeciwko Agnieszce G., podejrzanej o dokonanie czynów naruszenia nietylalności cielesnej oraz znieważenia na szkodę funkcjonariuszy Policji. Drugim podejrzanym w sprawie jest Zbigniew U., któremu zarzut znieważenia Ministra Edukacji Narodowej, ogłoszono już w dniu 21 sierpnia 2017r. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Czyn opisany w art. 222§1kk, a zatem naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast występek z art. 226§1kk, czyli znieważenie funkcjonariusza publicznego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do roku.

Nadto w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze, było prowadzone postępowanie między innymi z zawiadomienia Agnieszki G., a dotyczące mającego zaistnieć w dniu 19 grudnia 2016r. w Jeleniej Górze przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w osobie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, poprzez niezasadne użycie przemocy wobec Agnieszki G. i spowodowanie u niej obrażeń ciała powodujący rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, co stanowiło działanie na szkodę jej interesu prywatnego, tj. o czyny z art. 231§1 kk i art. 157§2kk w zw. z art. 11§2kk. Śledztwo o którym mowa, w zakresie powyższego wątku zostało umorzone postanowieniem z 5 maja 2017r. Orzeczenie jest prawomocne.

Powyższe postępowania mają związek z wydarzeniami towarzyszącymi wizycie w dniu 19 grudnia 2016r. w Jeleniej Górze delegacji z Ministrem Edukacji Narodowej, a dotyczącej przedstawieniu założeń reformy oświaty przedstawicielom środowiska i samorządowcom.

Autor: 24jgora.pl
comments powered by Disqus