Piątek, 22 czerwca 2018r.

Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Strona główna / Region / Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn

Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn

Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn

Foto: siekierczyn.pl

Obszar rewitalizacji to miejsce, gdzie będą podejmowane działania mające na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, które cechują się koncentracją różnych negatywnych zjawisk. Działania te mają służyć nie tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale wszystkim mieszkańcom gminy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siekierczyn.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
Link do ankiety: http://badania-ipc.pl/index.php/935627?lang=pl

Autor: Wójt Gminy Janusz Niekrasz
comments powered by Disqus