Sobota, 21 kwietnia 2018r.

Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Strona główna / Region / Usuwanie wyrobów azbestowych

Siekierczyn

Usuwanie wyrobów azbestowych

Usuwanie wyrobów azbestowych

Foto: tcz.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2018 na dofinansowanie, w ramach którego Gmina Siekierczyn ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem płyt eternitu mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy. Do wniosku należy dołączyć - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie wymiany pokrycia dachowego, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Ww. wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można pobrać w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pokój nr 18 lub ze strony internetowej www.bip.siekierczyn.pl. W przedsięwzięciu mogą brać również właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe już zdemontowane.

Prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.

Wnioski należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. (piątek). Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w naborze w 2019 roku.

Treść informacji

Wniosek (doc)

Wniosek (PDF)

Autor: Janusz Niekrasz
comments powered by Disqus