Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Imieniny: Józefa, Bogdana

Strona główna / Rozmaitości / Twój 1 % wiele może

Wspieraj lokalne OPP

Twój 1 % wiele może

Twój 1 % wiele może

Serdecznie zachęcamy do wspieranie Organizacji Pożytku Publicznego z Lubania i powiatu lubańskiego. Nie rozliczyłeś się jeszcze w Urzędzie Skarbowym za rok 2016? Wciąż nie wiesz komu przekazać Twój 1 %? Podpowiemy Ci. Swoim 1 % wesprzyj region.

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU LUBAŃSKIEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2016

1. Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu
Numer KRS 0000053684

Fundacja prowadzi działalność charytatywną i integracyjną na rzecz Bukowińczyków w Polsce, Polaków zamieszkałych na Bukowinie oraz kościoła katolickiego na Bukowinie, a także zajmuje się popularyzowaniem kultury, sztuki i tradycji poprzez utworzenie i funkcjonowanie amatorskiego zespołu artystycznego „Echo Bukowiny”.

2. Fundacja Kuby Kotlińskiego
Numer KRS 0000464505

Celem Fundacji, założonej w 2013 r., jest pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Obecnie Fundacja obejmuje swoją opieką ponad dziesięć rodzin z Lubania i okolicy. Pomoc Fundacji stwarza chorym dzieciom szansę na lepszą rehabilitację i powrót do zdrowia. Sprawia, że uśmiech wraca na twarze dzieci i ich rodziców.

3. Klub Sportowy Łużyce Lubań
Numer KRS 0000080952

Klub popularyzuje piłkę nożną, prowadząc zajęcia piłkarskie z drużyną seniorów i sześcioma grupami młodzieżowo-dziecięcymi (łącznie 270 zawodników). Zachęca do udziału we współzawodnictwie sportowym, uczestnicząc w rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych na terenie całego kraju oraz w Niemczech i Czechach. Zorientowany jest na profilaktykę zdrowotną w celu ukierunkowania młodzieży na aktywność sportową.

4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Punkt Konsultacyjny w Lubaniu
Numer KRS0000088951

Stowarzyszenie pomaga w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym w miejscach pracy. Pomaga poszkodowanym odnaleźć się w trudnych sytuacjach i znaleźć rozwiązania. Prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczno-prawną.

5. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny w Lubaniu
Numer KRS 0000041349

Celem PKPS jest pomoc rzeczowa osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Zarząd w Lubaniu świadczy usługi opiekuńcze na terenie powiatu lubańskiego.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Lubań
Numer KRS 0000087580
z dopiskiem: Oddział Lubań

Organizacja pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym z dysfunkcją wzroku w rehabilitacji i funkcjonowaniu w codziennym życiu poprzez nabywanie umiejętności na szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz dokonywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

7. Stowarzyszenie Emerytów iRencistów Policyjnych Koło w Lubaniu
Numer KRS0000043188
z dopiskiem: LUBAŃ

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, oraz wdowy i wdowców po nich, w celu dbania o ich warunki socjalnobytowe, stan zdrowia oraz promocję zdrowia

8. Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc
Numer KRS 0000172258

Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia związane z promowaniem historii Lubania, powiatu i Górnych Łużyc, gromadzeniem dokumentacji i ochroną zabytków materialnych tych ziem. Dba również o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

9. Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy
Numer KRS 0000402750

Stowarzyszenie, utworzone w 2011 r., zajmują się badaniem i propagowaniem historii miejsko-wiejskiej Uniegoszczy, a zwłaszcza tutejszej katolickiej parafii. Organizacja wspiera także aktywnie parafię w systematycznej renowacji zabytkowego kościoła, a w przyszłości w prowadzeniu stanicy dla pielgrzymów przy szlaku św. Jakuba.

10. Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej
Numer KRS 0000231609

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku i wyposażenie nowego kościoła wraz z budynkami towarzyszącymi umiejscowionymi na terenie parafii.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
Numer KRS 0000332437

Stowarzyszenie wspomaga Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej. Dodatkowo wzmacnia szanse edukacyjne młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i zamieszkującej na terenach wiejskich oraz młodzieży niepełnosprawnej.

12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski Koło przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lubaniu
Numer KRS 0000198933
z dopiskiem: Koło TPD przy WTZ w Lubaniu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy WTZ w Lubaniu rokrocznie organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci oraz prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu lubańskiego. Wspiera także dzieci i ich rodziny będące w trudnych sytuacjach.

13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubaniu
Numer KRS 0000264246

ZHP to organizacja o ponad 100-letniej tradycji. ZHP Hufiec Lubań uczy jak być pożytecznym


 

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU LUBAŃSKIEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2016

GMINA PLATERÓWKA

1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł Platerówka”
Numer KRS 0000351290

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

GMINA LEŚNA

1. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Kwisa Leśna
Numer KRS 0000331353

Klub zajmuje się propagowaniem sportów wodnych (kajakarstwo górskie i piłka kajakowa) wśród dzieci i młodzieży. Zawodnicy klubu mają w tej dziedzinie duże osiągnięcia i biorą udział w zawodach o randze międzynarodowej, typu: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Świata, Puchar Polski.

2. Stowarzyszenie „Grabiszyce”
Numer KRS 0000322649

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć sportowych i muzycznych, promowanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych, ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz wspieranie lokalnej inicjatywy rozwoju wsi Grabiszyce.

3. Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta
Numer KRS 0000348331

Misją stowarzyszenia, od ponad 20 lat, jest "... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało ...”

4. Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń”
Numer KRS 0000298557

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej, poprzez m.in. organizowanie spotkań, wycieczek, imprez, działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej przedszkola, dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci, ochrona praw dziecka, a także pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

5. Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA”
Numer KRS 0000258392

Stowarzyszenie „NIWA” z/s w Stankowicach jest OPP działająca głównie w sferze edukacji i oświaty oraz integracji lokalnej społeczności. Od 2013 roku prowadzi Szkołę Podstawową w Stankowicach, a od początku 2017 r. - także Przedszkole Publiczne w Stankowicach. Twój 1 % wesprze działalność stowarzyszenia na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Ze zgromadzonych środków stowarzyszenie planuje doposażyć i unowocześnić prowadzone placówki oświatowe, jak również sfinansować zajęcia sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych dzieci.

MIASTO ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

1. Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów – Czerniawa”
Numer KRS 0000105404

Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, upowszechniania kultury, walki z patologią i wspierania rodziny.

 

Zachęcamy także do przekazywania 1% dla indywidualnych mieszkańców Lubania i powiatu lubańskiego, na rzecz których prowadzone są akcje pomocowe przez różnorodne ogólnopolskie i regionalne OPP.

OPRACOWANIE:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu na post. danych Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl) oraz informacji od lokalnych organizacji pożytku publicznego

Autor: LIOO w Lubaniu
comments powered by Disqus