Piątek, 20 kwietnia 2018r.

Imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana

Strona główna / Rozmaitości / Zakaz przenoszenia broni

Komunikat NOSG

Zakaz przenoszenia broni

Zakaz przenoszenia broni

Foto: NOSG

Straż Graniczna przypomina, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 do 31 lipca 2017 r.

Od 18 do 31 lipca 2017 roku na obszarze województwa dolnośląskiego obowiązywał będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenia mają związek z 10 Światowymi Igrzyskami Sportowymi – The World Games 2017, które odbędą się we Wrocławiu w dniach od 20 do 30 lipca 2017 r. Zakaz wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
2) broń pneumatyczną;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwową w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Jak określono w art. 51 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji " kto nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze aresztu albo grzywny".

Autor: Rafał Potocki
comments powered by Disqus