Sobota, 24 marca 2018r.

Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Strona główna / Rozmaitości / Powiat lubański. Dla kogo 1% podatku?

Organizacje Pożytku Publicznego w powiecie

Powiat lubański. Dla kogo 1% podatku?

Powiat lubański. Dla kogo 1% podatku?

Foto: eLuban.pl

Do końca kwietnia mamy wyjątkową okazję wsparcia działalności lokalnych OPP, przekazując wybranej organizacji 1% swojego podatku dochodowego za ubiegły rok. Poniżej znajdziecie Państwo listę organizacji z terenu powiatu lubańskiego.

Czy wiesz, że w Lubaniu i na terenie powiatu lubańskiego działają liczne organizacje pożytku publicznego (OPP)? Są to różnorodne stowarzyszenia, fundacje i kluby, które na co dzień społecznie wspierają mieszkańców naszego regionu. Zajmują się między innymi edukacją, wychowaniem, sportem, pomocą społeczną. Pracują z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi czy też dorosłymi. Pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Do końca kwietnia masz wyjątkową okazję wsparcia działalności lokalnych OPP, przekazując wybranej przez Ciebie organizacji 1% swojego podatku dochodowego za ubiegły rok. Co musisz zrobić? Wystarczy jedynie, że w Twoim rocznym rozliczeniu za rok 2017, które składasz do Urzędu Skarbowego, wpiszesz numer KRS i nazwę wybranej OPP. Następnie Urząd Skarbowy przekaże bezpośrednio 1% Twojego podatku dochodowego za 2017 dla wskazanej przez Ciebie OPP. Twój 1% może przynieść wiele dobrego!

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z powiatu lubańskiego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za rak 2017. 

 MIASTO LUBAŃ

Lp. Nazwa organizacji KRS Cel działalności
1.

Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc”
w Lubaniu

0000053684

Fundacja prowadzi działalność charytatywną i integracyjną na rzecz Bukowińczyków w Polsce, Polaków zamieszkałych na Bukowinie oraz kościoła katolickiego na Bukowinie, a także zajmuje się popularyzowaniem kultury, sztuki i tradycji poprzez utworzenie i funkcjonowanie amatorskiego zespołu artystycznego „Echo Bukowiny”.

2.

Fundacja Kuby Kotlińskiego

 

0000464505

Celem Fundacji, założonej w 2013 r., jest pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Obecnie Fundacja obejmuje swoją opieką ponad dziesięć rodzin z Lubania i okolicy. Pomoc Fundacji stwarza chorym dzieciom szansę na lepszą rehabilitację i powrót do zdrowia. Sprawia, że uśmiech wraca na twarze dzieci i ich rodziców.

3.

Klub Sportowy
„Łużyce” Lubań

0000080952

Klub popularyzuje piłkę nożną, prowadząc zajęcia piłkarskie z drużyną seniorów i sześcioma grupami młodzieżowo-dziecięcymi (łącznie 270 zawodników). Zachęca do udziału we współzawodnictwie sportowym, uczestnicząc w rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych na terenie całego kraju oraz w Niemczech i Czechach. Zorientowany jest na profilaktykę zdrowotną w celu ukierunkowania młodzieży na aktywność sportową.

4.

OGÓLNOPOLSKIE Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Punkt konsultacyjny w Lubaniu

0000088951

z dopiskiem Lubań

Stowarzyszenie oferuje pomoc prawną i psychologiczną dla osób pokrzywdzonych w miejscach pracy. Pomaga poszkodowanym odnaleźć się w trudnych sytuacjach i znaleźć rozwiązania. Prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczno-prawną.

5.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Lubaniu

0000041349

z dopiskiem

Lubań

Celem PKPS jest pomoc rzeczowa osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Zarząd w Lubaniu świadczy usługi opiekuńcze na terenie powiatu lubańskiego.

6.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Dolnośląski
Koło Lubań

0000087580 z dopiskiem Oddział Lubań

Organizacja pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym z dysfunkcją wzroku w rehabilitacji i funkcjonowaniu w codziennym życiu poprzez nabywanie umiejętności na szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz dokonywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

7.

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc

0000172258

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu realizuje przedsięwzięcia związane z promowaniem historii Lubania, powiatu i Górnych Łużyc, gromadzeniem dokumentacji i ochroną zabytków materialnych tych ziem. Dba również o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8. Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy

0000402750

Stowarzyszenie, utworzone w 2011 r ., zajmuje się badaniem i propagowaniem historii miejsko-wiejskiej Uniegoszczy, a zwłaszcza tutejszej katolickiej parafii. Organizacja wspiera także aktywie parafię w systematycznej renowacji zabytkowego kościoła, a w przyszłości w prowadzeniu stanicy dla pielgrzymów przy szlaku św. Jakuba.

 

9.

Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych

0000043188

z dopiskiem LUBAŃ

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych oraz wdowy i wdowców po nich, w celu dbania o ich warunki socjalno-bytowe, stan zdrowia oraz promocję zdrowia.

10.

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej

 

0000231609

 

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku i wyposażenie nowego kościoła wraz z budynkami towarzyszącymi umiejscowionymi na terenie parafii.

 

11. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

 

0000332437

 

Stowarzyszenie wspomaga Zespół Szkół im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w rozwijaniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej. Dodatkowo wzmacnia szanse edukacyjne młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i zamieszkującej na terenach wiejskich oraz młodzieży niepełnosprawnej.

 

 12.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski przy Warsztatach Terapii Zajęciowej

 

0000198933 Koło TPD przy WTZ w Lubaniu

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy WTZ w Lubaniu - rokrocznie organizuje kolonie i półkolonie dla dzieci oraz prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu lubańskiego. Wspiera także dzieci i ich rodziny będących w trudnych sytuacjach.

 

 13.

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska

Hufiec w Lubaniu

 

0000264246

z dopiskiem Hufiec Lubań

 

ZHP to organizacja o ponad 100-letniej tradycji. ZHP Hufiec Lubań uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym, wychowuje dobrych ludzi, zrzesza i obejmuje opieką ponad 300 osób (dzieci i młodzież).

 

 

GMINA PLATERÓWKA

1.

KLUB SPORTOWY LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY
"ORZEŁ PLATERÓWKA"

0000351290

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

 

 GMINA LEŚNA

1.

Ludowo Uczniowski
Klub Sportowy
Kwisa Leśna

0000331353

Klub zajmuje się propagowaniem sportów wodnych (kajakarstwo górskie i piłka kajakowa) wśród dzieci i młodzieży. Zawodnicy klubu mają w tej dziedzinie duże osiągnięcia i biorą udział w zawodach o randze międzynarodowej, typu: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Świata, Puchar Polski.

2.

Stowarzyszenie „Grabiszyce”

0000322649

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć sportowych I muzycznych, promowanie i wspieranie gospodarstw agroturystycznych, ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz wspieranie lokalnej inicjatywy rozwoju wsi Grabiszyce.

3.

Stowarzyszenie „Przedszkole marzeń”

0000298557

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej, poprzez m.in. organizowanie spotkań, wycieczek, imprez, działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej przedszkola, dążenie do rozwijania twórczych,indywidualnych osobowości dzieci, ochrona praw dziecka, a także pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 

4.

Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko Dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta

0000348331

Misją stowarzyszenia, od ponad 20 lat, jest „Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało.”

 5.

Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej -NIWA”

0000258392

Stowarzyszenie „NIWA” jest OPP działającą głównie w sferze edukacji i oświaty oraz integracji lokalnej społeczności. Od 2013 r. prowadzi Szkołę Podstawową w Stankowicach, a od początku 2017 r. także Przedszkole Publiczne w Stankowicach. Twój 1% wesprze działalność stowarzyszenia na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Ze zgromadzonych środków stowarzyszenie planuje doposażyć i unowocześnić prowadzone placówki oświatowe, jak również sfinansować zajęcia sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych dzieci.

 

MIASTO ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

1.

Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów – Czerniawa”

0000105404

Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, upowszechniania kultury, walki z patologią i wspierania rodziny.

 

 

  • Wykaz został opracowany przez Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu na postawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji otrzymanych od lokalnych organizacji pożytku publicznego.
  • Prosimy o zwrócenie uwagi, że opracowanie nie obejmuje informacji na temat indywidualnych osób – mieszkańców Lubania lub powiatu lubańskiego na rzecz których można także przekazać swój 1% za pośrednictwem różnorodnych organizacji (zazwyczaj ogólnopolskich lub regionalnych stowarzyszeń i fundacji).

KONTAKT: LOKALNY INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LUBANIU przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 

(parter, wejście od podwórza) 
tel. 696 256 420 (numer czynny: poniedziałek – piątek 16:00-19:00) 
e-mail: [email protected]

 

Autor: Pogranicze
comments powered by Disqus