Wtorek, 22 maja 2018r.

Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

Strona główna / Rozmaitości / 100 tys. zł na pałac w Szyszkowej

Rekordowa dotacja na zabytki Dolnego Śląska

100 tys. zł na pałac w Szyszkowej

100 tys. zł na pałac w Szyszkowej

Foto: DUW

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2018 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniesie 5,5 mln zł! W ciągu ostatnich 10 lat dotacje na ten cel nie przekraczały kwoty 780 tys. zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:
- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,
- stan zachowania zabytku
– zagrożenia, katastrofy budowlane,
- celowość realizacji zadania
– kontynuacja prac,
- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski zgodnie z załączonym planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 107 wniosków, w tym:
- 46 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne
- 61 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.

Poniżej lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków z naszego regionu:

  • Giebułtów - Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła - 100.000
  • Kościelniki Średnie - Wymiana pokrycia wieży i wykonanie instalacji odgromowej na budynku kościoła filialnego pw. NMP - 40.000
  • Nawojów Łużycki - Konserwacja kamiennych krużganków kościoła pomocniczego pw. Chrystusa Króla - 50.000
  • Stary Węgliniec - Konserwacja obrazów z balustrad empor kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej - 20.000
  • Wolbromów - Remont dachu i elewacji kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena - 20.000
  • Szyszkowa - Remont dachu budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym - 100.000

Pełana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków: duw.pl

Autor: DUW/red.
comments powered by Disqus