Czwartek, 22 marca 2018r.

Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

Strona główna / Wywiady / Kulturalne plany na jesień

Wywiad z dyrektorem MDK Bartoszem Kuświkiem

Kulturalne plany na jesień

Kulturalne plany na jesień

Dobiegł końca sezon letnich wydarzeń kulturalnych w mieście. Jak ten czas został wykorzystany przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu, co udało się zorganizować dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, zapytaliśmy dyrektora placówki Bartosza Kuświka. 

- Pierwsze dni wakacji były w Miejskim Domu Kultury okresem wytężonej pracy związanej z oficjalnym przekazaniem placówki nowemu dyrektorowi. Pomimo, że od dawna jestem związany z lubańskim MDK-iem, objęcie zaszczytnej i zarazem bardzo odpowiedzialnej funkcji dyrektora wymagało ode mnie przede wszystkim szczegółowego zapoznania się z bieżącym stanem jednostki oraz z zadaniami organizacyjno-finansowymi zrealizowanymi w pierwszym półroczu. Jednocześnie, nie można było zapomnieć o wypoczywających od zajęć szkolnych dzieciach. Od 15 lipca rozpoczęły się 2-tygodniowe bezpłatne zajęcia, cieszące się dużym zainteresowaniem, pod hasłem „Wakacje z kulturą”. Dodatkowo, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego w Lubaniu odbyły się również bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci. Ponadto zorganizowane zostały dwa otwarte spotkania dla mieszkańców, pierwsze z dziennikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą, które zupełnie niespodziewanie zaowocowało realizacją reportażu z terenu powiatu lubańskiego dla telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”, drugie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Zamek Czocha, z japońskim mistrzem płatnerstwa. W ramach letnich imprez plenerowych na lubańskim rynku odbył się wakacyjny koncert muzyczno–kabaretowy oraz festiwal FolkArt 2014, który zgromadził zespoły folklorystyczne z regionu jeleniogórskiego. Imprezy wakacyjne zakończyliśmy występem jednego z najlepszych polskich kabaretów - Kabaretu Moralnego Niepokoju. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny, jakie zajęcia odbywać się będą w lubańskim MDK-u i kto będzie mógł z nich skorzystać? 

- Od połowy września rozpoczęliśmy cykl popołudniowych zajęć. W nowym roku szkolnym na wszystkich chętnych czekają atrakcyjne zajęcia i warsztaty rozwijające talenty i pasje, które pozwolą w ciekawy i efektywny sposób spędzić popołudniowy czas wolny. Codziennie od poniedziałku do piątku nasi instruktorzy, w określone dni i godziny, prowadzą: zajęcia tańca nowoczesnego, warsztaty plastyczne, zajęcia tańca towarzyskiego, warsztaty dziennikarskie oraz zajęcia wokalne. Od 1 października rozpoczynają się również zajęcia teatralne. Oprócz tańca towarzyskiego wszystkie pozostałe zajęcia są bezpłatne i otwarte dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto zespoły muzyczne działające przy MDK-u rozpoczęły systematyczne spotkania i próby. Chciałbym, aby oferta zajęć i warsztatów była systematycznie wzbogacana i mam nadzieję, że w przyszłym roku znacznie się powiększy. 

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, jaką ofertę kulturalną przygotował Miejski Dom Kultury na długie jesienne wieczory? 

- W październiku i listopadzie w sali widowiskowej zaplanowane zostały dopołudniowe spektakle teatralne dla uczniów lubańskich szkół. Natomiast dorosłej publiczności chciałbym zaproponować dwa doskonałe spektakle komediowe: „Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” według scenariusza Elżbiety Jodłowskiej, w reżyserii Krzysztofa Jaślara oraz „Randka w ciemno” z udziałem aktorów: Małgorzaty Potockiej, Michała Milowicza, Alicji Kwiatkowskiej i Krzysztofa Ibisza. Myślę, że ciekawym wydarzeniem będzie koncert z nurtu krainy łagodności „Niebo do wynajęcia”, który odbędzie się 18 października w sali widowiskowej, z udziałem lubańskich zespołów „Bez nazwy lirycznie” i „Poranek”. Gościem specjalnym koncertu będzie Robert Kasprzycki z zespołem. Oprócz spektakli i koncertów odbywać się będą comiesięczne spotkania „Dyskusyjnego Klubu Muzycznego” oraz „Grupy Literackiej Nurt”. Dodatkowo na jesienno-zimowe wieczory chciałbym zaproponować mieszkańcom Lubania - Filmowe Spotkania Podróżnicze – comiesięczne spotkania poświęcone różnym, często egzotycznym krajom, którym będą towarzyszyć projekcje filmowe oraz rozmowy i dyskusje z udziałem publiczności i zaproszonych gości. Oczywiście pamiętam o lubańskich seniorach i osobach samotnych, dla których zaplanowaliśmy spotkania fakultatywne oraz wieczorki taneczne. Ponadto oprócz organizacji własnych wydarzeń, w dalszym ciągu chcemy służyć wsparciem organizacyjno–technicznym dla jednostek samorządowych, szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz innych instytucji przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że sala widowiskowa oraz część pomieszczeń MDK-u wymaga kompleksowego remontu. Czy ma pan konkretne plany odnośnie prac remontowych?

- Według źródeł historycznych budynek, w którym obecnie mieści się Miejski Dom Kultury został oddany do użytku w 1904 roku. Na dzień dzisiejszy obiekt wymaga kapitalnego remontu. Prace remontowe budynku wpisanego do rejestru konserwatora zabytków o tak dużej powierzchni wymaga sporych nakładów finansowych. Do czasu rozpoczęcia kapitalnego remontu, we własnym zakresie prowadzić będziemy określone prace tak, aby była możliwość korzystania z jak największej liczby pomieszczeń. Tak, jak miało to miejsce w sierpniu, gdzie korzystając z letniej aury, wykonaliśmy drobne prace remontowe wejścia do budynku oraz pomieszczeń biurowych Miejskiego Domu Kultury. W pierwszym rzędzie chciałbym jednak podjąć działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie dokumentacji prac remontowych. Chciałbym, aby powyższa dokumentacja stała się silnym bodźcem do rozmów z samorządem, lokalnymi mecenatami kultury oraz prywatnymi sponsorami na temat etapowego remontu jedynej takiej instytucji w mieście. 

Poszerzenie oferty zajęć czy organizacja koncertów, kabaretów, spektakli z udziałem znanych gwiazd wymaga nakładów finansowych. Czy widzi pan możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na powyższe zadania?

- Proponowana oferta zajęć popołudniowych oraz wydarzeń kulturalnych jest wypadkową możliwości finansowych, kadrowych oraz bazy lokalowej. Jedną z form poszerzania oferty Miejskiego Domu Kultury jest udział w projektach o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. W związku z tym w lipcu podpisałem porozumienie o współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Ponadto w czasie wakacji udało się pozyskać partnera niemieckiego, z którym w październiku spotkam się i będziemy rozmawiać o możliwości aplikowania wspólnych projektów kulturalnych, finansowanych z funduszy unijnych. Oprócz tego dużą nadzieję pokładam w organizacji jednego z największych wydarzeń kulturalnych w naszym kraju - Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. Wiadomo, że najwięcej środków trafi do miasta Wrocławia, ale coraz częściej słyszę, że w ramach przedsięwzięcia rozdysponowana zostanie pewna kwota, która trafi do instytucji kultury z obszaru województwa dolnośląskiego.

Autor: IW
comments powered by Disqus